วิปัสนากรรมฐาน Insight Meditation Retreat


วิปัสนากรรมฐาน

1.ขณะที่คุณเดินให้คิดในใจ อย่าเปล่งเสียงออกมา  ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ......ไปเรื่อยๆ
2.เมื่อคุณเดินจนรู้สึกเหนื่อยให้นั่งสมาธิ คุณจะมีสติสัมปชัญญะทุกขณะจิต มีความคิดสร้างสรรค์มากมาย

Insight Meditation Retreat

1.When you walk. Think in your mind. Do not speak. step left, step right, step left ,step right .......
2.When you feel tired. Sit down and take meditation. You feel conscious every time & get many new idea

31 ภพภูมิเทศลำดับญาณปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นRelaxing Music for Deep Sleep. Delta Waves. Calm Background for Sleeping, Meditation , Yoga

My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates