ปรากฏการณ์ย้อนวัยเกิดจาก Rejuvenate phenomena (longevity)ปรากฏการณ์ย้อนวัยเกิดจาก

1.หัวเราะบ่อยๆ
2.นั่งสมาธิ   ฟัง https://www.youtube.com/watch?v=njHvGxZgTPk3.ใช้ Far Infrared stimulate growth hormone
4.ออกกำลังกายพอดีๆ เดินวันละ 5 km.
5.ดื่มน้ำองุ่นและเมล็ดผสมทุเรียนห่ามๆปั่น กินเม็ดทุเรียนสุกเป็นยา แหล่งอาหารที่มี S.O.D. 
Superoxide dismutase สูง เช่น บร็อคโคลี่ กะหล่ำปลี หรือ หญ้าข้าวบาร์เลย์
6.วิธีใช้ stem cell
7.ทานอาหารมีประโยชน์
8.อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
9.ดื่มน้ำแร่จากธรรมชาติหรือเครื่องกรองน้ำคุณภาพสูง
Telomere บนปลายทุก โครโมโซม ทุกเซลในร่างกายยืดออก

Rejuvenate phenomena (longevity) 
1.Often laugh
2.Take Meditation listen https://www.youtube.com/watch?v=njHvGxZgTPk
3.Use Far Infrared stimulate growth hormone
4.Enough exercise walk 5 km./day
5.Drink grape juice and seeds mixed with medium rare durian juice. Eat cook durian seed as medicine. S.O.D. Superoxide dismutase The foods that are rich sources of SOD, such as broccoli, cabbage, or barley grass
6.Stem cell technique
7.Have good food
8.Stay in nice environment
9.Drink natural mineral water or high quality water filters.

 Telomere on edge of chromosome entire cells in human body extendTop 10 High Antioxidant Foods
 • tomatoes
 • carrots
 • pumpkin seeds
 • sweet potatoes
 • pomegranates
 • strawberries
 • kale
 • broccoli
 • grapes or red wine
 • squash
 • wild-caught salmon

My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates