เบอร์โทรฉุกเฉินทุกหน่วยงาน
กอปปี้เก็บไว้ที่ note นะ
เผื่อมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆในLineทุกท่าน

เบอร์โทรฉุกเฉินทุกหน่วยงาน

๏ หน่วยแพทย์พยาบาลกู้ชีพ
-ศูนย์เอราวัณ (กทม.) -1646 ความถี่ 162.825 MHz.
-ศูนย์นเรนทร (ต่างจังหวัด) -1669 อุบัติเหตุ ความถี่ 153.225 MHz.
-ศูนย์กู้ชีพ รพ.ต่าง ๆ ความถี่ 154.925 MHz.
-กู้ภัยนครสวรรค์ 056-311-311 ความถี่วิทยุ 147.380 MHz.
-กู้ชีพ กู้ภัย อบต. ความถี่ 162.825 MHz.

๏ เหตุด่วนเหตุร้าย
-แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย -191, 0-2246-1338-42 ความถี่ 153.450 MHz. 152.600 MHz.
-กองปราบปราม แจ้งข่าวอาชญากรรม -1195
-ตำรวจทางหลวง -1193 ความถี่ 151.290 MHz.
-ตำรวจท่องเที่ยว -1155
-กอ.รมน. -1374
-ศูนย์มิสกวัน -0-2281-1828


๏ สายด่วน กทม. -1555
-สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน -1677, 0-2730-2400
-สถานีวิทยุ จส 100 -1137, 0-2711-9151-8
-สถานีวิทยุ สวพ.91 -1644
-ศูนย์วิทยุรามา -0-2354-6999
-ศูนย์วิทยุกรุงธน -0-2451-7227-9
-มูลนิธิปอเต็กตึ้ง 24 ชม. -0-2226-4444-8
-มูลนิธิร่วมกตัญญู -0-2751-0951-3
-ศูนย์บริการรถยกรถลาก -1677
-ศูนย์ปฏิบัติการนก(ไข้หวัดนก) -0-2590-3333, 0-2590-3269

๏ บริการช่วยเหลือสังคม
-ศูนย์ประชาบดี -1300
-ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม -0-2306-8951-2
-ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยสังคม -0-2306-8934-5
-สอบถามเด็กหาย กรมตำรวจ -0-2282-3892
-ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ -0-2642-7991-2 ต่อ 11
-แจ้งรถหาย -1192, 0-2205-0088

๏ ระบบสาธารณูปโภค
-สายด่วนรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของ กทม. -1555
-แจ้งน้ำประปาขัดข้อง ประปานครหลวง -1125
-แจ้งน้ำประปาขัดข้อง (ภูมิภาค) -1662, 0-2551-8576, 0-2551-8101-4
-แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง -1130
-การไฟฟ้านครหลวง -1129, 0-2256-3342, 0-2245-9550
-ศูนย์ระฆังทอง รับร้องเรียน -189
-บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ -001
-แจ้งโทรศัพท์ขัดข้องตามด้วยรหัสพื้นที่และหมายเลขโทร.ที่ขัดข้อง -1177
-True -1331, 0-2900-9000
-TOT -1100
-Dtac -1678
-AIS -1175
-Hutch -1128
-ไปรษณีย์ไทย -1545

๏ ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
-ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ (TOT) -1133
-ค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง -1188
-บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ -1113

๏ บริการข้อมูล-ร้องทุกข์ภาครัฐ
-ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล -1111
-ศูนย์สอบถามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ -1548
-ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล -1376
-ร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา -1676
-สายด่วนนายกรัฐมนตรี -0-2280-3000
-ข้อมูลข่าวสารศุลกากร -1164, 0-2653-4401
-ศูนย์บริการข้อมูลกระทรวงวัฒนธรรม -1765
-ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย -1567
-สอบถามเวลามาตรฐาน -181
-ศูนย์บริการข่าวอากาศ -1182, 0-2399-4012-3
-ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก -1584
-ศูนย์บริการร้องเรียน ขสมก. -184
-สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) -0-2287-3102
-ศูนย์ยริการข่าวสารการท่องเที่ยว -1672
-สำนักมาตรฐาน การทะเบียนที่ดิน -0-2222-6196
-ข้อมูลจัดตั้งบริษัท (กระทรวงพาณิชย์) -1767, 0-2507-7000
-ศาลาว่าการ กทม. -0-2221-2141
-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า -0-2547-5050
-ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ททท. -1672
-จองบ้านพักอุทยานแห่งชาติ -0-2579-7223
-จองบ้านพักที่เขื่อน -0-2436-3179
-กรมป่าไม้ -0-2561-4292-9
-สายด่วนร้องเรียนถูกเอาเปรียบบริการจำพวก
โทรศัพท์บ้าน,มือถือ,อินเตอร์เน็ต -1200

๏ ปัญหาตั้งครรภ์-ครอบครัว
-สหทัยมูลนิธิ -0-2381-8834-6, 0-2392-9397-8
-สมาคมวางแผนครอบครัว -0-2245-7382-5
-สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน -0-2229-5803-7
-คลินิกชุมชนเวชกรรม (ปรึกษาคลินิกหมอมีชัย) -0-2229-4611-28
-สมาคมเสริมสร้างครอบครัว -1761, 0-2622-2220

๏ การเดินทาง
-สถานีรถไฟนครสวรรค์
-สถานีรถไฟหัวลำโพง -1690, 0-2223-3777, 0-2223-0341-8
-สถานีขนส่งสายอีสาน -0-2936-2852-66 ต่อ 611
-สถานีขนส่งสายเหนือ -0-2936-2852-66 ต่อ 311
-สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ -0-2434-7192, 0-2435-1195-6
-สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) -0-2391-8097, 0-2391-2504
-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -0-2132-5140, 0-2132-1888
-ท่าอากาศยานดอนเมือง -0-2535-1000
-การบินไทย -1566, 0-2628-2000
-นกแอร์ -1318, 0-2627-2000
-Orient Thai (1-2-go) - 1126, 0-2229-4260
-PB Air -0-2261-0220-5
-ไทย แอร์เอเชีย -0-2515-9999
-แอร์อันดามัน -0-2996-9119
-ภูเก็ตแอร์ -0-2679-8999
-บางกอก แอร์เวย์ -1771, 0-2134-3888-89
-รถไฟฟ้า BTS -0-2617-7300-1
-รถไฟฟ้าใต้ดิน -0-2624-5200
-Taxi ศูนย์นครชัย -0-2878-9000
-สหกรณ์แท็กซี่สยาม -1661

My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates