น้ำ iWater กับสตรีวัยใกล้หมดประจำเดือน และวัยหมดประจำเดือน - หมอโฆษิต

การได้ดื่มน้ำ iWater อย่างสม่ำเสมอ ปริมาณน้ำที่ควรดื่มในแต่ละวัน วันละ 8 - 10 แก้ว (2 ลิตร - 2.5 ลิตร) จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างให้สุขภาพกาย และสุขภาพจิตแข็งแรง ก้าวผ่าน "วัยทอง" อย่างมีความสุขได้

ระยะนี้ จากการที่ผู้เขียนได้สัญจรไปยังหลายพื้นที่ตาม ต่างจังหวัดเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพองค์รวม รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชน์ของน้ำ iWater ที่มีต่อสุขภาพร่างกาย ได้พบปะสมาชิกที่เป็นสุภาพสตรีมากมาย รวมถึงสตรีวัยใกล้หมดประจำเดือนและวัยหมดประจำเดือนแล้ว จำนวนมาก ซึ่งสตรีวัยนี้มักจะมีอาการและปัญหาสุขภาพ ทำให้ต้องอธิบายให้ความรู้และทำความเข้าใจถึงสภาพการเปลี่ยนแปลง ของร่างกายวัยนี้ รวมถึงการใช้น้ำ iWater มาดื่มเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของการเสริมสร้างให้สุขภาพแข็งแรงและใช้ชีวิต อย่างมีความสุข
กลุ่มอาการของสตรีวัยใกล้หมดประจำเดือนและสตรีวัยหมดประจำเดือนแล้ว ช่วงวัยใกล้หมดประจำเดือน รังไข่จะเริ่มมีอาการเสื่อมหรือฝ่อจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น รังไข่เริ่มทำงาน ผิดปกติ ทำให้ฮอร์โมนเพศ 2 ชนิด คือ ฮอร์โมนเอสโตรเจน และฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ถูกสร้างออกมาผิดปกติด้วย บางครั้งก็มาก บางครั้งก็น้อย ไม่แน่นอน ขาดความสมดุล มีผลทำให้ประจำเดือนที่มาในช่วงนี้มากบ้างน้อยบ้างไม่สม่ำเสมอ อาการผิดปกติทางกายจะค่อยเป็นค่อยไปไม่รุนแรง โดยทั่วไป มักจะเริ่มที่อายุประมาณ 40 - 45 ปี ส่วนวัยหมดประจำเดือน มักเริ่มที่อายุประมาณ 45 - 50 ปี ในเรื่องของอายุอาจจะมีเร็วบ้าง หรือช้าบ้าง ขึ้นอยู่กับสภาพของร่างกายสตรีแต่ละท่าน
พลังน้ำอัจฉริยะของ iWater ปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศที่ลดน้อยลง ให้เหมาะกับสภาพของร่างกาย เพื่อลดอาการผิดปกติทางกายได้ และสามารถเลี่ยงการใช้ยาฮอร์โมนเสริมได้ นอกจากนี้ยังสามารถเอาน้ำ iWater มาทำในรูปของสปา (SPA) หรือวารีบำบัดได้ นำน้ำ iWater มาอาบ หรือแช่ในอ่างอาบน้ำก็ได้ เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายทั้งกายและใจ
วัยใกล้หมดประจำเดือนและวัยหมดประจำเดือนจะมาเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ เชื้อชาติ พันธุกรรม สุขภาพกาย และสุขภาพจิต โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และวิธีการรักษาโรค รวมถึง การใช้ยาฮอร์โมนเสริม ฯลฯ
กลุ่มอาการผิดปกติของร่างกายที่พบบ่อยทั้ง 2 ช่วงวัย มีดังนี้
 • ร้อนวูบวาบ ร้อนๆ หนาวๆ ทางกาย มักจะเป็นตอนกลางคืน
 • นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย รวมถึงมีอาการหงุดหงิดง่าย
 • เหนื่อยง่าย เหงื่อออกมาก
 • การรับรู้รสชาติของอาหารและการรับรู้กลิ่นจะเปลี่ยนไปส่วนใหญ่จะลดลง
 • น้ำหนักตัวขึ้นเร็ว อ้วนง่าย
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อกระดูกตามร่างกาย
 • ผิวหนังแห้ง ช่องคลอดแห้ง ผิวหนังบางลง แพ้ง่าย ผื่นขึ้น คันตามตัว ผมบาง ผมร่วง ขนตามที่ต่างๆ ลดลง บางรายมี ขนขึ้นที่ใบหน้ามากขึ้นอันเป็นผลจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไป
 • ปัสสาวะบ่อยและกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
 • ความรู้สึกทางเพศลดลง เต้านมเล็กลงและหย่อนยาน
 • อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย โกรธง่าย กังวล ซึมเศร้าง่าย และร้องให้มากขึ้น สมาธิสั้นและขี้ลืม
เมื่อไปพบแพทย์ แพทย์จะทำการตรวจร่างกายและตรวจเลือด ดูการทำงานของฮอร์โมน และมักจะให้ยารับประทานแก้ตามอาการ ของความปกติทางกาย เช่น มีอาการทางจิต อาจให้ยาคลายเครียด ช่วยให้หลับได้ดีขึ้น ยาทาแก้ผิวแห้ง ลดอาการคัน รวมทั้งให้ ฮอร์โมนเสริมหากจำเป็น ในปัจจุบัน การให้ฮอร์โมนเสริมจะมี การให้ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น เนื่องจากมีผลข้างเคียง อาจเป็นเหตุ ให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ ดังนั้น การได้ดื่มน้ำ iWater จะถือเป็น การแพทย์ทางเลือก เพื่อให้พลังน้ำอัจฉริยะของ iWater ปรับ สมดุลของฮอร์โมนเพศที่ลดน้อยลงให้เหมาะกับสภาพของร่างกาย เพื่อลดอาการผิดปกติทางกายได้และสามารถเลี่ยงการใช้ ยาฮอร์โมนเสริมได้ นอกจากนี้ยังสามารถเอาน้ำ iWater มาทำ ในรูปของสปา (SPA) หรือวารีบำบัดได้ นำน้ำ iWater มาอาบ หรือแช่ในอ่างอาบน้ำก็ได้เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายทั้งกายและใจ
การได้ดื่มน้ำ iWater อย่างสม่ำเสมอวันละ 8 - 10 แก้ว (2 ลิตร - 2.5 ลิตร) จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างให้สุขภาพกาย และ สุขภาพจิตแข็งแรง ก้าวผ่าน "วัยทอง" อย่างมีความสุขได้

My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates