น้ำ iWater กับการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกาย - หมอโฆษิต

น้ำ iWater กับการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกาย

 
ระยะนี้กระแสน้ำด่างและการดีท็อกซ์ตับมาแรงมาก
มีสมาชิกผู้ดื่มน้ำ iWater บางท่านสงสัยว่า ดื่มน้ำ iWater แล้ว
ยังจำเป็นต้องดื่มน้ำด่างเพิ่มเพื่อดีท็อกซ์สารพิษในตับอีกหรือไม่ ?
คงจะต้องทบทวนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำ iWater กันสักหน่อย คือ น้ำทั่วไปที่ได้ผ่านการกรองจากเครื่องผลิตน้ำดื่ม iWater จะมีคุณสมบัติเป็น “น้ำด่าง” โดยอัตโนมัติ (pH 7.4 - 8.2) ตรวจสอบได้จากการใช้น้ำยาทดสอบ ความเป็นกรด-ด่าง ถ้าน้ำมีฤทธิ์เป็นกรด จะเปลี่ยนเป็นสีส้มหรือสีเหลือง ส่วนน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่าง จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน
จากการทดสอบน้ำ iWater สีของน้ำนั้นเปลี่ยนเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน นั่นหมายความว่าน้ำ iWater เป็นน้ำด่างโดยธรรมชาติหลังจากที่ผ่านเครื่องผลิตน้ำดื่ม iWater ย่อมมีผลทำให้ผู้ที่ดื่มน้ำ iWater เป็นประจำ น้ำในร่างกายและกระแสเลือดในร่างกายมีสภาวะเป็นด่าง มีผลทำให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี ปลอดโรคภัย
นอกจากนี้น้ำ iWater ยังสามารถปรับสภาพร่างกายที่มีสภาวะเป็นกรดเนื่องจากได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะถูกทำลายและเปลี่ยนสภาพเป็นกรด ยังส่งผลให้ภูมิต้านทานร่างกายอ่อนแอ เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เกิดการเสื่อมสภาพของร่างกาย ทำให้ทรุดโทรมและชราภาพ
มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายกันสักนิดนะครับ
ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วย เซลล์ (100 ล้านล้านล้านเซลล์) ’ เนื้อเยื่อ ’ อวัยวะ ’ 10 ระบบ
10 ระบบของร่างกายประกอบด้วย
 1. ระบบประสาท
 2. ระบบไหลเวียนโลหิต
 3. ระบบหายใจ
 4. ระบบย่อยอาหาร
 5. ระบบขับถ่ายของเสีย
 6. ระบบสืบพันธุ์
 7. ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น ข้อ
 8. ระบบผิวหนัง
 9. ระบบฮอร์โมน
 10. ระบบอวัยวะพิเศษ หู ตา คอ จมูก
จากโครงสร้างร่างกาย เห็นได้ว่าร่างกายจะแข็งแรงได้ ต้องแข็งแรงตั้งแต่เซลล์ในร่างกายซึ่งเป็นหน่วยชีวิตที่เล็กที่สุด
ในสภาพแวดล้อมทั่วไปนั้นมีสารพิษเข้าสู่ร่างกายตลอดเวลา สารพิษนี้ปัจจุบันเรียกว่า “สารอนุมูลอิสระ” เข้าสู่ ร่างกายจาก 3 ทางใหญ่ๆ
 1. อากาศ - มีเชื้อโรค ฝุ่นละออง สารเคมีที่ปนเปื้อนจากควันท่อไอเสียรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม ควันพิษจาก บุหรี่ ฯลฯ
 2. อาหารและเครื่องดื่ม - อาหารที่เรารับประทานมักมีสารปนเปื้อนอยู่ด้วย เช่น สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อหมู เนื้อวัว สารเร่งเจริญเติบโตและยาฆ่าเชื้อในสัตว์ปีก น้ำยาฟอร์มาลีนในอาหารทะเล สารดีดีทีที่ตกค้างในอาหารแห้ง สารเคมีจากยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมีในผักและผลไม้ น้ำดื่มที่มีสารปนเปื้อนไม่สะอาด รวมถึงการดื่มน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
 3. อารมณ์ - คนที่มีความกังวลและหงุดหงิดเป็นประจำ จะเกิดความเครียดทั้งกายและใจ ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนแห่งความเครียดออกมาจากต่อมหมวกไต และเปลี่ยนสภาพร่างกายให้เป็นกรด ภูมิต้านทานจะลดลง อ่อนแอ ติดเชื้อโรค และป่วยได้ง่าย อารมณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด คือ อารมณ์โกรธ เกลียด อิจฉาและซึมเศร้า
เมื่อมีสารพิษเข้าสู่ร่างกายจะเริ่มก่อปฏิกิริยากับเซลล์ ’ เนื้อเยื่อ ’ อวัยวะ ความผิดปกติของเนื้อเยื่อและอวัยวะ จะทำให้เราป่วย ระบบร่างกายทำงานผิดปกติ ทำให้เซลล์เสื่อม เนื้อเยื่อและอวัยวะก็จะแก่ตัวลง ทำให้เกิดความชราทรุดโทรม เกิดโรคสูงวัยหรือโรคชราภาพ ริ้วรอย ความเหี่ยวย่น อาจเกิดโรคผู้สูงอายุขึ้นได้ เช่น กระดูกเสื่อม กระดูกพรุน อาจเป็นโรคเบาหวาน ไตเสื่อม ระบบย่อยเสื่อม หลอดเลือดเสื่อม สมรรถภาพทางเพศเสื่อม เป็นต้น
สารพิษมิได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ตับอย่างเดียว ลำพังการใช้น้ำด่างเพื่อดีท็อกซ์สารพิษจากตับยังไม่เพียงพอที่จะดูแล สุขภาพให้แข็งแรงปลอดโรคภัยได้
น้ำ iWater เป็นน้ำนาโน แร่ธาตุ ออกซิเจน (Nano Mineral Oxygen Water) ที่สามารถดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเสริมภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรง ต้านโรคภัยไข้เจ็บภายนอกร่างกายไม่ให้เข้าสู่อวัยวะของร่างกายและส่งผลให้โรคภายในร่างกายสงบอาการลงได้ น้ำ iWater มีออกซิเจนสูง สามารถเสริมสร้างเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะที่ผิดปกติกลับสู่สภาพปกติหรือใกล้เคียงปกติได้ ส่วนแร่ธาตุจะช่วยเสริมทุกระบบในร่างกายให้สามารถทำงานได้อย่างลงตัว
ดื่มน้ำ iWater ที่ให้ผลดีต่อทุกระบบในร่างกายมากกว่าแค่การดีท็อกซ์ตับ ดีไหมครับ ?

My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates