i Waterผลิตภัณฑ์ เครื่องผลิตน้ำดื่มอัจฉริยะได้รับรางวัลเหรียญทองจาก WQA และการรับรองจากองค์การอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา NSF ผ่านมาตรฐาน 42, 53 และ 401 ว่าเป็นน้ำดื่มคุณภาพอันดับหนึ่ง สามารถกรองขจัดสารคลอรีน กลิ่น เชื้อโรคแบคทีเรีย อนุภาคที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ ตลอดจน สารโลหะหนักที่เป็นโทษต่อร่างกาย (เช่น ตะกั่ว ปรอท ฯลฯ) อินทรีย์สารระเหย เป็นน้ำที่ได้ทั้ง มาตรฐานด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และช่วยเสริมสร้างสุขภาพ


My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates