น้ำนาโนกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร - หมอโฆษิต

น้ำนาโนกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

 
            อุบัติการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้เกิดขึ้นเป็นปัญหาใหญ่กับประชากรในประเทศที่เจริญแล้ว  และเป็นปัญหามากกับประชากรในเมืองมากกว่าประชากรตามชนบท  เนื่องจากในเมืองใหญ่วิถีการดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบ  การแข่งขันตลอดเวลาในเรื่องคุณภาพงาน  ปริมาณงาน  ความคิดริเริ่ม  ความแปลกใหม่ของงาน  การชิงดีชิงเด่นกับผู้ร่วมงานและอื่นๆ  ล้วนแล้วแต่สร้างแรงกดดันและก่อให้เกิดความกังวล  ตามมาด้วยความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ  การรับประทานอาหารอย่างเร่งรีบไม่ตรงเวลา  การรับประทานอาหารที่จำเจซ้ำซากตลอดเวลา  อาหารรสจัด  คุณภาพอาหารไม่ได้คุณค่าทางโภชนาการ  รวมถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่  การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการรับประทานยาบางอย่างเป็นเวลายาวนาน  ล้วนแล้วแต่เป็นต้นเหตุของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้ 
            จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นนี้ก่อให้เกิดภาวะเครียดต่อระบบย่อยอาหารในกระเพาะอาหาร  อาการเริ่มแรกจะมีการจุกเสียด  แน่นท้อง  ท้องอืด  ปวดท้อง  มีแก๊สในกระเพาะอาหารมาก  มีการเรอเปรี้ยว  อึดอัดคล้ายจะคลื่นไส้อาเจียน  ส่วนใหญ่จะไม่ถึงกับอาเจียน  แต่เมื่ออาเจียนออกได้จะเป็นน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเป็นส่วนใหญ่มีรสเปรี้ยว ลักษณะคล้ายน้ำลายเหนียวๆ  อาการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นภาวะกรดไหลย้อน  เมื่อพยาธิสภาพของโรคพัฒนาต่อไป  จะมีอาการปวดท้องอย่างแรง  ทั้งยามหิวข้าวและยามอิ่มจากรับประทานอาหารแล้ว  รวมถึงการจุกเสียดแน่นท้อง  และอาเจียนอย่างรุนแรง  เป็นการบ่งบอกถึงการเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ  หากยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและจริงจังกับการปฏิบัติตัวและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ผ่อนคลายความตึงเครียดลง  โรคจะพัฒนาต่อไปเป็นปวดท้องรุนแรงมากขึ้น  รับประทานอาหารน้อยลง  มีอาเจียนเป็นเลือด  หรือถ่ายอุจจาระมีเลือดปนออกมา  แสดงถึงการมีแผลในกระเพาะอาหาร  และจากแผลในกระเพาะอาหารจะพัฒนาการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้  ผู้ป่วยจะทุกข์ทรมานกับอาการของโรคและเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
            นวัตกรรมน้ำนาโน จากผลการวิจัยทางการแพทย์พบว่า  ด้วยคุณสมบัติของน้ำนาโนที่สำคัญ  2 ประการหลัก  มีผลช่วยทำให้อาการโรคกรดไหลย้อน  โรคกระเพาะอาหาร  แผลในกระเพาะอาหาร  จนถึงมะเร็งกระเพาะอาหาร  ฟื้นต้วดีขึ้นและสงบอาการได้
            1) คุณสมบัติกลุ่มน้ำโนเลกุลเล็ก จะช่วยลดภาวะความตึงเครียด ช่วยให้ความผันผวนของน้ำย่อยในกระเพาะให้ทำงานที่สมดุลย์มากขึ้น ลดความเข้มข้น ทางภาวะความเป็นกรด ให้เจือจางลง ช่วยในการฟื้นฟูเซลล์ของเนื้อเยื่อกระเพาะอาหารสู่สภาพปกติและใกล้เคียงภาวะปกติได้มากขึ้น
            2) คุณสมบัติที่มีปริมาณออกซิเจนมาก มีผลช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้  เพราะเซลล์มะเร็งไม่ถูกกับออกซิเจน  อาการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสงบลงได้  นอกจากนี้ออกซิเจนยังมีส่วนช่วยให้เซลล์ปกติของร่างกายฟื้นฟูแข็งแรงขึ้นด้วย 
            อย่างไรก็ตาม  ทางด้านการแพทย์ยังคงเน้นในเรื่องการป้องกันโรคดีกว่าที่จะมารักษาโรค  ดังนั้นการดูแลสุขภาพร่างกายและการสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันโรคย่อมจะดีกว่า
            1) รับประทานอาหารให้ตรงเวลา  ไม่ทานอิ่มจนเกินไปและไม่ป่ล่อยให้หิวเกินไป
            2) เลี่ยงอาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัย อาหารเจือปนต่างๆ อาหารรสจัด  สีอาหารจัดเกินไป  เป็นต้น
            3) ไม่กังวลหรือเครียดกับเรื่องต่างๆเกินไป
            4) พักผ่อนให้เพียงพอ  ทำจิตใจและอารมณ์ให้แจ่มใสอยู่เสมอ
            5) ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
            6) ดื่มน้ำวันละ 6 – 8 แก้ว ( 1.5 – 2 ลิตร) เป็นประจำ  ควรดื่มน้ำนาโนจะได้ประโยชน์มากกว่า

            หมั่นจดจำเสมอว่า : -
            น้ำเพื่อสุขภาพ (Water For Health)
            น้ำเพื่อการฟื้นตัวจากโรคภัย (Water For Healing)
            น้ำเพื่อชีวิต (Water For Life)

My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates