มารู้จักน้ำด่าง หรือน้ำอัลคาไลน์.....กันดีกว่า - หมอโฆษิต

มารู้จักน้ำด่าง

หรือน้ำอัลคาไลน์.....กันดีกว่า

เครื่องผลิตน้ำด่าง หรือน้ำดื่มอัลคาไลน์ คือ น้ำที่มีความเป็นด่างสูง ในระยะแรกๆ นั้น โรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น ใช้น้ำด่างเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคกระเพาะและลำไส้ ซึ่งสภาพร่างกายในขณะนั้นจะมีสภาพความเป็นกรดค่อนข้างสูง โดยวิธีการรักษาของแพทย์ คือการควบคุมค่าความเป็นด่าง มาก-น้อย และปริมาณของน้ำ ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการรักษา จนร่างกายใด้รับการปรับให้อยู่ในสภาพที่สมดุล แพทย์จึงหยุดให้น้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างสูงกับผู้ป่วย แต่ในชีวิตประจำวันนั้น การบริโภคน้ำดื่มที่มีความเป็นด่างสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลให้ความสามารถในการปรับสมดุลความเป็นกรด-ด่างในร่างกายถดถอย
ดร. หลิน เจี๋ย เหลียง (Dr. Lin Jie-Liang) ผู้อำนวยการแผนกโรคไตและพิษวิทยา โรงพยาบาลฉางเกิง (The Chang Gung Memorial Hospital) ได้กล่าวว่า ผู้ป่วยที่มีอาการช็อก แพ้เลือด หรือมีสภาวะเลือดเป็นกรด ค่าความเป็นกรดด่างในเลือดจะลดลงต่ำกว่า 7 ซึ่งอาจส่งผลถึงตายได้ หากร่างกายดูดซับความเป็นกรดหรือด่างมากเกินไป อาจทำให้ไตทำงานหนักขึ้น ขณะเดียวกัน ภาวะความเป็นกรดด่างที่กัดกร่อนอวัยวะภายใน ก็อาจทำให้มีเลือดไหลออกตามทางเดินอาหารได้ด้วยเช่นกัน
ดร. หลิน เจี๋ย เหลียง ยังได้กล่าวอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า ร่างกายคนเราถูกออกแบบมาอย่างแยบยล สามารถที่จะปรับสมดุลของกรดด่างในร่างกายได้เอง ทำให้ค่าความเป็นกรดด่างในเลือดจะอยู่ระหว่าง 7.35 ถึง 7.45 ค่อนไปทางด่างอ่อนๆ ยกตัวอย่างเช่น ไต อวัยวะที่รับบทบาทหนักของการปรับความสมดุลของกรดด่าง โดยปกติไตจะดูดซับและขับความเป็นกรดหรือด่างอ่อนๆ ออกจากร่างกาย ปอดจะขับคาร์บอนไดออกไซด์ ในขณะที่กระดูกขับแคลเซียมออกจากร่างกาย ทั้งหมดนี้ เพียงเพื่อรักษาระดับความสมดุลของกรดด่างภายในร่างกายนั่นเอง แต่ถ้าประสิทธิภาพการทำงานของไตไม่ปกติดี โดยเฉพาะคนที่มีอาการปัสสาวะเป็นพิษ หากดื่มน้ำที่มีสภาวะความเป็นด่างเป็นระยะเวลานานๆ ก็อาจทำให้แขน ขา ชา หรือหายใจลำบากได้เช่นกัน หรืออาจทำให้ระดับความเข้มข้นของโพแทสเซียมในร่างกายลดลง ส่งผลทำให้อิเล็กโทรไลต์ในร่างกายไม่สมดุล
เพื่อป้องกันมิให้ร่างกายต้องเจ็บป่วยจากโรคอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากร่างกายที่มีสภาพความเป็นด่างมากไป โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับไต น้ำด่าง หรือน้ำอัลคาไลน์ จึงเป็นน้ำที่ดื่มได้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่ไม่เหมาะกับการใช้ดื่มระยะยาวในชีวิตประจำวัน
ข้อมูลแนะนำเพิ่มเติม
ก่อนเริ่มดื่มน้ำด่าง หรือน้ำอัลคาไลน์ ควรศึกษาข้อมูลวิธีการในการดื่มให้ละเอียดชัดเจน หากมีโรคประจำตัวบางชนิด ควรปรึกษาแพทย์ก่อน ว่าเหมาะสมในการดื่มหรือไม่ เมื่อกรองผลิตน้ำด่าง หรือน้ำอัลคาไลน์แล้ว ควรดื่มให้หมดในทันที ขั้นตอนในการเก็บรักษาอาจยุ่งยาก และเก็บไว้ไม่ได้นาน
ข้อมูลอ้างอิงจาก :
ดร. หลิน เจี๋ย เหลียง ผู้อำนวยการแผนกโรคไตและพิษวิทยา โรงพยาบาลฉางเกิง (The Chang Gung Memorial Hospital) ประเทศไต้หวัน

My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates