โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง - หมอโฆษิต

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

 
           โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)   เรียกย่อๆว่า COPD   พบบ่อยในผู้ป่วยทั่วไปที่มีอายุมากกว่า30 ปี  ยิ่งเป็นชุมชนที่แอดัดประชากรอยู่หนาแน่น  มักพบผู้ป่วยเพิ่มมาขึ้น  จากภาวะสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง  มลพิษจากควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์  ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  ควันพิษจากการเผาต้นไม้ใบหญ้า  ฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร  การอ๊อกเชื่อมโลหะต่างๆ  รวมถึงการสูบบุหรี่เป็นประจำ  เป็นสาเหตุของการเกิดโรคนี้ได้
            การสูดเอาควันพิษและมลพิษในอากาศที่ไม่สะอาดเข้าไปในปอด  ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นในหลอดลมและเนื้อเยื่อปอดรวมถึงถุงลมในปอด  เนื้อเยื่อปอดถูกทำลาย  ความยืดหยุ่นเนื้อเยื่อปอดลดลง  หลอดลมและถุงลมในปอดบวมตัวขึ้น  ต่อมสร้างเมือกในหลอดลมและถุงลมในปอดบวมโตขึ้น  เกิดการสร้างเสมหะมากขึ้น  เนื้อเยื่อภายในถุงลมปอดเกิดการหดตัว  ทำให้เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจ  การรับออกซิเจนเข้าและถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ออกไม่สมดุลย์กัน  ลมหายใจออกเพื่อนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกลดลงมาก  ทำให้ลมหายใจที่เข้าและออกค้างอยู่ในเนื้อเยื่อปอด  ผู้ป่วยเกิดอาการเหนื่อยง่าย  หายใจไม่อิ่ม  อาการเหนื่อยเป็นมากขึ้นถ้าผู้ป่วยทำงานมากหรือออกแรกมาก  ขีดความสามารถในการทำงานลดลง  เมื่ออาการเป็นรุนแรงมากขึ้นผู้ป่วยจะมีอาการหอบรุนแรงร่วมด้วย  และมีเสมหะมากขึ้น  มีการไอเรื้อรัง  หอบเหนื่อยมากขึ้นจนต้องพบแพทย์ และรักษาตัวในโรงพยาบาล 
 
            อาการของโรคถุงลมอุดกั้นเรื้อรัง  จะดำเนินไปอย่างช้าๆใช้เวลาเป็นปี  ผู้ป่วยมักไม่พบความผิดปกติ  หลังจากสูบบุหรี่หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษทางอากาศ  ผู้ป่วยเริ่มปรากฏอาการไอเรื้อรัง เหนื่อยง่ายและแน่นหน้าอกร่วมกับอาการหายใจลำบาก  บางครั้งการหายใจมีเสียงวี๊ดร่วมด้วย  อาจมีไข้หวัดหรือหลอดลมอักเสบด้วย  ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์เมื่ออาการดำเนินไปมากแล้ว  สมรรถภาพการทำงานของปอดลดลงเหลือเพียง 50%  อาการเหนื่อยจะรุนแรงมากขึ้น เดิน ยืน นั่ง เหนื่อยหมด  แม้แต่ทำกิจวัตรประจำวัน  เช่น  แปรงฟัน  สวมเสื้อผ้า  ยังเหนื่อยได้
            การวินิจฉัยโรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง  แพทย์อาจทำการเอซเรย์ (X-Ray) ปอด  รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพการทำงานของปอดด้วยเครื่องสไปโรมิเตอร์ (Spirometer) เครื่องทดสอบนี้จะวัดปริมาตรของอากาศและความเร็วลมที่เป่าเข้าไปในเครื่องทดสอบนี้  ดังนั้นผู้ป่วยที่สูบบุหรี่และสัมผัสกับมลพิษทางอากาศเป็นประจำ  ควรจะได้รับการตรวจสมรรถภาพทางปอดด้วย
            การรักษาโรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง   ผู้ป่วยต้องเลิกสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศ  อาจต้องใส่หน้ากากหรือผ้าปิดปาก – จมูกอนามัย  เพื่อลดเปอร์เซ็นต์การเสี่ยงโรคให้ลดน้อยลง  และรักษาด้วยยาและให้ออกซิเจนเพื่อป้องกันร่างกายขาดออกซิเจน ยาขยายหลอดลม  ยาต้านการอักเสบของเนื้อเยื่อปอด เป็นต้น  การดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ออกกำลังกายบ้าง  พบแพทย์และทานยาอย่างสม่ำเสมอ  ช่วยให้อาการของโรคดีขึ้นได้
            การดื่มน้ำไอวอเตอร์ (iWater)  มีส่วนช่วยในด้านการป้องกัน  เสริมสร้างและซ่อมแซมฟื้นฟูให้ปอดแข็งแรง  และกลับสู่สภาพปกติได้  คุณสมบัติน้ำไอวอเตอร์  มีกลุ่มน้ำโมเลกุลเล็ก  ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานร่างกายแข็งแรง  และขจัดสารพิษหรือมลพิษต่างๆที่มากับอากาศ  เพื่อเนื้อเยื่อปอดสะอาดและคงสมรรถภาพของปอดให้แข็งแรง  มีปริมาณออกซิเจนมาก  มีส่วนช่วยป้องกันและลดอาการเหนื่อยได้  และก่อให้เกิดการซ่อมแซมและฟื้นฟูถุงลมในปอดและหลอดลมให้กลับสู่สภาพปกติ  หรือใกล้เคียงปกติได้  ร่วมกับการรักษาทางยาของแพทย์ด้วย  คงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่มีอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ  เสริมการทำงานของปอดให้แข็งแรกขึ้น  สมรรถภาพของปอดดีขึ้น  อย่าลืม.!!  ดื่มน้ำไอวอเตอร์วันละ 6 – 8 แก้ว (1.5 - 2 ลิตร) ทุกวัน  สุขภาพดีครับ

My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates