น้ำนาโนกับภาวะกรดไหลย้อน - หมอโฆษิต

น้ำนาโนกับภาวะกรดไหลย้อน

 
ภาวะกรดไหลย้อน เป็นอาการผิดปกติของน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร  ปกติหลอดอาหารและกระเพาะอาหารบริเวณรอยต่อจะมีหูรูดกระเพาะอาหาร   คอยปิดบริเวณกระเพาะอาหารมิให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร  และป้องกันมิให้อาหารที่รับประทานเข้าไปมีการไหลย้อนกลับ  อันเป็นสาเหตุให้เกิดความพะอืดพะอมคล้ายจะคลื่นไส้  อาเจียนหรือรู้สึกอึดอัดแน่นท้อง  จุกเสียดท้อง  จุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ของทรวงอก  หายใจลำบาก  ไม่สบายตัว
สาเหตุการเกิดภาวะกรดไหลย้อน มีสาเหตุหลักใหญ่ๆดังนี้
  1. เกิดจากการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา  ปล่อยให้ท้องว่างเกินไป  หรือเกิดความรู้สึกหิวจัด  ปกติในกระเพาะอาหารจะมีการหลั่งน้ำย่อยเพื่อย่อยอาหาร  ซึ่งอยู่ในการควบคุมการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ  เมื่อถึงเวลาที่ควรจะต้องรับประทานอาหารหรือเวลาที่ท้องหิวแล้ว  แต่ผู้ป่วยยังไม่ได้รับประทานอาหาร  ทำให้น้ำย่อยที่ถูกหลั่งออกมาในกระเพาะอาหารไม่มีอาหารให้ย่อย  จึงเกิดการปั่นป่วนภายในกระเพาะอาหาร  เกิดภาวะความเป็นกรดสูงในกระเพาะอาหาร  มีลมหรือแก๊สในกระเพาะอาหารสูงจนเกิดแรงดันให้รู้สึกท้องอืด  ท้องเฟ้อ  แน่นท้อง  จนกระทั่งกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปบริเวณรอยต่อของกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร  มีแรงกดดันให้หูรูดกระเพาะอาหารต้านแรงกดดันไม่อยู่  กรดจึงไหลย้อนกลับขึ้นไปที่หลอดอาหาร  เกิดอาการไม่สบายท้อง  จุกแน่นหน้าอกบริเวณลิ้นปี่  และอาจจะต่อเนื่องถึงลำคอได้ นอกจากนี้อาจจะเกิดจากการรับประทานอาหารที่มากเกินไป  จนกระเพาะอาหารไม่สามารถจะรับประทานอาหารหรือย่อยไม่ทัน  เกิดการอัดกลับของอาหารและน้ำย่อย  ทำให้เกิดภาวะกรดไหลย้อนได้
  2. เกิดจากการรับประทานอาหารรสจัดเกินไป  เช่น  เผ็ดจัด  เปรี้ยวจัด  เค็มจัด  เป็นต้น  ย่อมมีผลทำให้เกิดน้ำย่อยในกระเพาะอาหารผันผวน  เกิดเป็นภาวะกรดไหลย้อนได้
  3. การดื่มเหล้า  เบียร์  ไวน์  หรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์บ่อยๆและจำนวนมาก  มีผลให้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ก่อปฏิกิริยากับน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร  เกิดเป็นภาวะกรดไหลย้อนได้
  4. การดื่มชาหรือกาแฟมากเกินไป หรืออาหารบางอย่าง  ผลไม้บางอย่างที่แสลงต่อระบบย่อยในกระเพาะอาหาร  ย่อมมีผลให้เกิดภาวะกรดไหลย้อนได้
  5. การรับประทานยาบางชนิดเป็นเวลาต่อเนื่องนาน  เช่น  ยาแก้ปวด  ยาแก้อาการกล้ามเนื้อ  ข้อ  กระดูกอักเสบ  หรือ  ยาสมุนไพรบางอย่างยาวนานเกินไป  มีผลให้เกิดอาการกรดไหลย้อนได้
  6. ความเครียดทางร่างกายหรือทางจิตใจ  เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะกรดไหลย้อน  ความกังวลต่อเรื่องใดเกินไป  การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ  การทำงานที่หนักและเหนื่อยเกินไปก่อให้เกิด “เครียดลงกระเพาะ” ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดภาวะกรดไหลย้อนได้
การรักษาภาวะกรดไหลย้อน
ปัจจุบันได้มียาหลายชนิดที่มีผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่ยังคงต้องใช้เวลาในการรักษาที่ยาวนานพอสมควร  นอกจากนี้ยังต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด  จึงจะทำให้อาการของโรคสงบและบรรเทาลงได้
การดื่มน้ำนาโนเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดความรุนแรงและสงบอาการของภาวะกรดไหลย้อนได้  ควรจะทยอยดื่มน้ำนาโนตลอดวัน  ไม่ต่ำกว่าวันละ  8 – 12 แก้ว เนื่องจากน้ำนาโนมีกลุ่มโมเลกุลเล็กของน้ำจึงแทรกตัวเข้าเซลล์ของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร  เช่น  หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร เป็นต้น  ช่วยฟื้นการทำงานให้ปกติ  และเสริมความแข็งแรงของอวัยวะดังกล่าวได้  นอกจากนี้น้ำนาโนยังสามารถช่วยลดความเข้มข้นของกรดในน้ำย่อยลงได้  ทำให้อาการไม่รุนแรงและสงบอาการได้  กล่าวโดยสรุปผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง  ทานอาหารให้ตรงเวลาไม่อิ่มเกินไป  หรือไม่ปล่อยให้หิวเกินไป  เลี่ยงหรืองดอาหารรสจัด  งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และชา กาแฟ  พักผ่อนให้เพียงพอ  ไม่เครียดหรือกังวลกับเรื่องใดเกินไป  หากมีการพบแพทย์ต้องรับประทานยาร่วมด้วยและไปตรวจตามแพทย์นัด  ดื่มน้ำนาโนวันละ  8 – 12  แก้ว  จะช่วยได้มากและให้ผลดีต่อร่างกายชัดเจน
การดื่มน้ำนาโนจึงเป็นตัวช่วยในด้านการป้องกันและฟื้นฟูร่างกายให้ห่างไกลจากโรค   ช่วยสงบและฟื้นตัวจากภาวะกรดไหลย้อนได้เป็นอย่างดี

My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates