น้ำไอวอเตอร์...กำจัดสารพิษในผักและผลไม้ - หมอโฆษิต

น้ำไอวอเตอร์...กำจัดสารพิษในผักและผลไม้

 
         ผักและผลไม้มีสารอาหาร วิตามินและเกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย  อักทั้งยังมีสารประกอบที่สำคัญในการต้านสารพิษหรือสารอนุมูลอิสระในร่างกายได้  ดังนั้ผู้ที่รับประทานอาหารเจ  อาหารมังสวิรัติ  และผู้รักษาสุขภาพทั่วไป  มักจะรับประทานผักและผลไม้เป็นหลัก  เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ร่างกาย แต่ที่น่าเป็นห่วง คือ ผักและผลไม้ทุกวันนี้มักมีสารพิษและสารปนเปื้อนมากมายปะปนมาด้วยทั้งภายในและภายนอก  จากวิธีการเพาะปลูก การใช้ปุ๋ยเคมี  สารเคมี  ยาฆ่าแมลง  ยาป้องกันโรคระบาดในพืช  รวมถึงน้ำที่ใช้รดต้นไม้ไม่สะอาดพอ  เป็นเหตุให้มีสารพิษ  สารปนเปื้อน  สารตกค้างในผักและผลไม้มากมาย  ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย  หากมีการรับประทานเข้าสู่ร่างกาย            
         จะเห็นได้ว่า  มักมีรายงานหรือประกาศเตือนจากองค์การอนามัยโลก  กระทรวงสาธารณสุข  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโภชนาการ  ออกมาเตือนเสมอถึงภยันตรายของผักและผลไม้ที่มีสารพิษ หรือสารปนเปื้อนที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย  หากมีการรับประทานเข้าสู่ร่างกาย  ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง  พอจะแยกรายละเอียดคร่าวๆได้ดังนี้
            1) ปนเปื้อนเชื้อโรค  ส่วนใหญ่มักเป็นเชื้อโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร  เกิดอาการท้องเสีย คลื่นไส้  อาเจียน  เช่น  เชื้อโรคอีโคไล (E.coli)  ก่อปฏิกิริยาผิดปกติในกระเพาะอาการและลำไส้ใหญ่  มักเรียกว่า “อาหารเป็นพิษ”
            2) สารพิษจากปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงและยารักษาโรคพิษในพืช  ที่ตกค้างอยู่ในผักและผลไม้  มีการสะสมในตับ  ถุงน้ำดี  กระเพาะปัสสาวะ  กระเพาะอาหาร  ลำไส้เล็ก  ลำไส้ใหญ่  มักไม่มีอาการแสดงความผิดปกติ  ต่อเมื่อเป็นรุนแรงแล้ว จึงปรากฏอาการ  เช่น  มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร  ภาวะตับอักเสบ  ถุงน้ำดีอักเสบ  นิ่วในถุงน้ำดี  รวมถึงริดสีดวงทวารหรือลำไส้ใหญ่อักเสบ  และหากรุนแรงอาจก่อให้เกิดมะเร็งต่ออวัยวะของระบบย่อยอาหารได้  เช่น มะเร็งตับ  มะเร็งลำไส้  เป็นต้น  สารพิษหลักมักเป็น สารหนู  สารแคดเมียม เป็นต้น
            3) สารโลหะหนัก  เช่น  ปรอท  ตะกั่ว  กำมะถัน  ฯลฯ  มักมากับน้ำที่ปนเปื้อนจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ปล่อยน้ำทิ้งลงในที่แจ้ง โดยไม่ผ่านการบำบัดน้ำเสียก่อน 
         ดังนั้นชาวบ้านและผู้บริโภคทั่วไปจำเป็นต้องรู้เท่าทันกับสารพิษหรือสารปนเปื้อนเหล่านี้  เรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันและกำจัดให้สะอาดก่อนนำไปบริโภค  มีหลักปฏิบัติง่ายๆดังนี้
            1) ปลูกผักและผลไม้ไว้รับประทานเอง  งดการใช้สารเคมีทุกชนิดเรียกว่า “ผักและผลไม้ออร์แกนิค (Organic)”  ได้ผักและผลไม้ที่สะอาดปลอดสารพิษ และสารปนเปื้อนไว้บริโภค
            2) เลือกซื้อเฉพาะผักและผลไม้ออร์แกนิคในท้องตลาดที่ไว้ใจได้เท่านั้น  ซึ่งจะมีราคาแพงกว่าผักและผลไม้ทั่วไป
            3) นำผักและผลไม้มาล้างชำระให้สะอาด  ล้างด้วยน้ำที่สะอาด  หรือใช้ด่างทับทิม หรือสารคาร์บอนเนต (Carbonate) ช่วยล้างสารพิษและสารปนเปื้นออกให้สะอาด
            4) การแช่และล้างผักและผลไม้ด้วยน้ำไอวอเตอร์  เป็นวิธีการที่ได้ผักและผลไม้ที่สะอาดที่แท้จริง  ด้วยคุณสมบัติน้ำไอวอเตอร์มีกลุ่มน้ำโมเลกุลเล็ก  สามารถซึมผ่านและละลายสารพิษจากเคมีตกค้าง หรือสารปนเปื้อนอื่นๆ เช่น ดินทรายที่ละเอียดออกได้  และด้วยปริมาณออกซิเจน (Oxygen) มากในน้ำไอวอเตอร์  ส่งเสริมให้เซลล์ผักและเซลล์ผลไม้ชุ่มชื้น  คงความสดใหม่ได้นาน  คงคุณค่าทางโภชนาการได้ครบและแร่ธาตุที่มีบางชนิดที่มีอยู่ในน้ำ  คงประโยชน์ต่อร่างกายได้ยาวนาน  ผักและผลไม่ที่ผ่านการแช่ด้วยน้ำไอวอเตอร์  มีความสดใหม่  รสชาติดีและกรอบ  รับประทานอร่อย และคงคุณค่าทางอาหารไว้ได้ 
         นอกจากนี้สารพิษจากผักและผลไม้  หากได้รับประทานเข้าร่างกายย่อมก่ออันตรายและโรคภัยกับร่างกายได้  การดื่มน้ำไอวอเตอร์เป็นประจำ และดื่มต่อเนื่องในปริมาณ 6 – 8 แก้ว (1.5 - 2 ลิตร)  และไม่อั้นปัสสาวะ  เป็นไปได้ขับถ่ายปัสสาวะออกทุก 1 ชั่วโมง หรือ 1.5 ชั่วโมง  สามารถขจัดสารพิษสารปนเปื้อนต่างๆออกจากร่างกายได้
         น้ำไอวอเตอร์ มีคุณสมบัติเสริมสร้างการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย  และช่วยการไหลเวียนโลหิตและเสริมภูมิต้านทานในร่างกายให้แข็งแรง  มีผลให้สามารถต้านสารพิษและสารปนเปื้อนในผักและผลไม้ได้  นอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูเซลล์ เนื้อเยื่อ  หรืออวัยวะที่อาจเสียหายจากสารพิษให้กลับสู่สภาพปกติหรือใกล้เคียงปกติได้ 
         การทานผักและผลไม้ที่สะอาดปลอดสารพิษ หรือสารปนเปื้อน  และได้ดื่มน้ำไอวอเตอร์เป็นประจำ มีผลให้ร่างกาย
            1) สุขภาพดี
            2) ชะลอความชราภาพ
            3) คืนความสวย ความงาม ความหล่อได้
         ดื่มน้ำไอวอเตอร์เถิดครับ.!!

My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates