โรค “มือ เท้า ปาก” รับมืออย่างไร ?

โรค “มือ เท้า ปาก” รับมืออย่างไร ?

               เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนนอกจากโรคหวัดแล้วโรคยอดฮิตของเด็กๆในช่วงนี้ที่สร้างความกังวลใจให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ไม่น้อย คือ โรคมือเท้าปาก (Hand Foot Mouth Disease) ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ทำให้มีตุ่มผื่นหรือแผลที่ผิวหนังบริเวณมือ เท้า หรือมีแผลภายในปาก ทำให้เด็กๆเจ็บปากจนรับประทานไม่ได้ นอกจากนี้อาจจะมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ไอ เจ็บคอ ไม่อยากอาหาร และอ่อนเพลีย ในประเทศไทยพบมากในช่วงฤดูฝน และพบบ่อยในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี แต่สามารถเกิดกับเด็กโตและผู้ใหญ่ได้เช่นกัน ส่วนใหญ่โรคนี้สามารถหายได้เอง โดยมักจะมีอาการดีขึ้นและหายป่วยภายในเวลาประมาณ 7 - 10 วัน
               พญ.นงนภัส เก้าเอี้ยน แพทย์โรคระบบทางเดินหายใจเด็ก โรงพยาบาลพระรามเก้ากล่าวว่า สถานการณ์โรคมือเท้าปากในประเทศไทย อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี 2560 พบผู้ป่วย 68,084 ราย เสียชีวิต 3 ราย การพยากรณ์โรคปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 94,000 ราย โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน อาจมีผู้ป่วย 8,000 - 23,000 รายต่อเดือน และสาเหตุของการเกิดโรคมือเท้าปากมาจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ส่วนใหญ่เกิดจากไวรัสสายพันธุ์ ค็อกซากี้ เอ16 (Coxsackie A16 Virus) และบางส่วนอาจเกิดจากเอนเทอโรไวรัส 71 (Enterovirus 71) และอาจเกิดจากเชื้อไวรัสอื่นๆได้
               โดยเชื้อไวรัสสามารถติดต่อกันได้ผ่านการไอหรือจาม น้ำมูก การสัมผัสตุ่มน้ำตามผิวหนัง น้ำลายหรืออุจจาระที่ปนเปื้อนเชื้อ โดยโรคมือเท้าปากมีระยะฟักตัว 3 - 6 วัน และหลังจากได้รับเชื้อ ผู้ป่วยจะเริ่มมีไข้ต่ำๆ เจ็บคอ ไม่อยากอาหาร อ่อนเพลีย หลังจากมีไข้ 1 - 2 วัน จะเริ่มมีตุ่ม ผื่น หรือแผลอักเสบที่ผิวหนังบริเวณมือ เท้า และมีแผลในปาก เช่น ที่กระพุ้งแก้ม เพดานปาก ลิ้น รวมถึงริมฝีปาก ส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองหรือคุณครูที่โรงเรียนสามารถสังเกตอาการของเด็กในเบื้องต้นได้ เช่น มีไข้ ตุ่มหรือผื่นตามมือ เท้า และแผลในปาก การวินิจฉัยโรคมือเท้าปาก คุณหมอจะตรวจร่างกายดูผื่นหรือตุ่มที่ผิวหนัง และแผลในปาก ในบางรายที่มีอาการรุนแรงอาจนำตัวอย่างของเหลวภายในลำคอ หรืออุจจาระส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของอาการป่วยต่อไป
               ซึ่งโดยทั่วไปแล้วโรคมือเท้าปากอาการจะดีขึ้นและหายป่วยเองภายในเวลา 7 - 10 วัน เนื่องจากปัจจุบันโรคมือเท้าปากยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดในทันที หากป่วยด้วยโรคนี้ควรให้ลูกพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ดูแลอาการหรือรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการป่วย เช่น รับประทานยาพาราเซตามอลเมื่อมีไข้ หยอดยาชาในปากเพื่อบรรเทาอาการเจ็บแผลในปาก แล้วรอจนกว่าอาการเหล่านั้นจะหายไป เด็กส่วนใหญ่มักจะไม่ยอมรับประทานอาหาร เนื่องจากเจ็บแผลในปากมาก คุณพ่อคุณแม่อาจให้อาหารที่เป็นของเหลวที่มีความเย็น เช่น นมแช่เย็น น้ำเต้าหู้แช่เย็น น้ำหวาน ไอศกรีม เจลลี่ น้ำเกลือแร่ จะทำให้เจ็บแผลในปากน้อยลง รวมถึงเน้นให้ดื่มน้ำมากๆ เพื่อลดอาการขาดน้ำ หากลูกไม่สามารถกินอะไรได้เลย ควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อให้น้ำเกลือโดยด่วน
               ภาวะแทรกซ้อนของโรคนี้ที่พบได้บ่อย คือ ภาวะขาดน้ำจากแผลอักเสบภายในปากและลำคอ ทำให้เด็กๆรู้สึกเจ็บขณะกลืนน้ำหรืออาหาร ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่มีโอกาสพบได้น้อยมาก ได้แก่ ภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะสมองอักเสบ โดยภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุด คือ ก้านสมองอักเสบ ทำให้เกิดภาวะหายใจและระบบไหลเวียนของโลหิตล้มเหลว ซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้อย่างรวดเร็ว เด็กที่มีปัญหาแทรกซ้อนรุนแรงหรือสมองอักเสบ ซักกระตุก มือสั่น เดินเซ หอบ อาเจียน ซึ่งหากพบอาการเหล่านี้จะต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วน
               ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากได้ แต่มีแนวทางปฏิบัติเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อที่จะทำให้เกิดโรค รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้ เช่น รักษาความสะอาดของร่างกาย หมั่นล้างมือบ่อยๆ และไม่ใช้สิ่งของหรือภาชนะร่วมกัน เช็ดทำความสะอาดของเล่นบ่อยๆ หากมีเด็กในโรงเรียนป่วยเป็นโรคมือเท้าปากต้องแยกเด็กที่ป่วยออก ให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน และพักอยู่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ หากพบเด็กติดเชื้อมือเท้าปากพร้อมกันหลายคน ควรปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาด เมื่อรู้จักโรคมือเท้าปากมากขึ้นแล้ว เราหวังว่าจะช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความกังวลน้อยลง และสามารถดูแลลูกๆในเบื้องต้น รวมทั้งช่วยกันป้องกันโรคมือเท้าปากให้ห่างไกลจากลูกหลานของเราได้ 
               เด็กคืออนาคตของชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ สุขภาพของเด็กเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ ดังนั้นเราควรเริ่มดูแลสุขภาพกันตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย เช่น เครื่องผลิตน้ำดื่มไอวอเตอร์ และผลิตภัณฑ์สกินแคร์ และอื่นๆจากจาปิน เพื่อในอนาคตจะได้เป็นบุคคลคุณภาพทั้งทางร่างกายและทางสติปัญญาต่อไป

My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates