งูสวัดกับน้ำนาโน - หมอโฆษิต

งูสวัดกับน้ำนาโน

 
       โรคงูสวัดเป็นโรคเก่าแก่เคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่สมัยยังเด็กอยู่  จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุยังคงได้รู้เรื่องราวของโรคงูสวัดอยู่  งูสวัดเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสวาริเซลลา ซอสเตอร์ (Varicella Zoster Virus - VZV) เป็นเชื้อไวรัสกลุ่มเดียวกันกับเชื้อไวรัสในโรคอีสุกอีใส   โรคนี้มักเกิดจากการติดต่อทางเดินหายใจและการสัมผัสกับตุ่มของโรคงูสวัดบริเวณผิวหนังของผู้ป่วยโรคนี้  เมื่อเชื้อวาริเซลลา ซอสเตอร์ ไวรัสเข้าสู่ร่างกายแล้ว  จะเจริญเติบโตรวดเร็วปรากฎอาการบริเวณผิวหนังของร่างกาย 
       โดยปกติแล้วเชื้อไวรัสงูสวัดนี้  เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วมักจะฟักตัวอยู่ตามปมประสาทของร่างกาย  อาจฟักตัวอยู่เป็นเวลานาน  เมื่อร่างกายอ่อนแอ  ภูมิต้านทานต่ำ  โรคงูสวัดจะแสดงอาการตามผิวหนังเป็นตุ่มน้ำใสๆไปตามเส้นประสาท  ชายโครง  มือ  ไหล่  และแขน  รวมทั้งใบหน้า   อาการเริ่มแรก  จะปวดแสบปวดร้อนตามชายโครง  แขน  ไหล่  รวมทั้งใบหน้าซีกใดซีกหนึ่ง  ทำให้คนป่วยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบหรือตึงเส้น  บางรายอาจมีไข้ร่วมด้วย  หลังจากนั้นไม่นานมีตุ่มน้ำใสๆเกิดขึ้นที่ผิวหนังตามแนวของเส้นประสาทฝอย  ที่ทอดไปตามแนวกล้ามเนื้อ  มักปรากฎรอยแดงที่ชายโครง  ไหล่  แขน  มือ  และใบหน้าซีกใดซีกหนึ่ง  มีอาการคัน  ปวดแสบปวดร้อนตามแนวเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อนั้นๆ  เมื่อรุนแรงขึ้นจะบวมปูดขึ้นเป็นแนวตามชายโครง ไหล่  แขน  มือ  และใบหน้าได้  อาการปวดกล้ามเนื้อตลอดแนวเส้นประสาทจะรุนแรงมากขึ้น  ผู้ป่วยบางรายมีอาการชาร่วมด้วย  หากมีอาการดังกล่าวข้างต้น  ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยให้ถูกต้อง 
การรักษาโรคงูสวัด
        แพทย์จะให้ยาทาบริเวณผิวหนังที่เชื้อไวรัสงูสวัดกำเริบรวมทั้งยารับประทานร่วมด้วย  ผู้ป่วยต้องพักผ่อนให้มากขึ้น  เพื่อร่างกายได้ปรับภูมิต้านทานที่แข็งแรงขึ้นจนสามารถต้านเชื้อไวรัสงูสวัดได้  ปกติโรคงูสวัดนี้จะไม่หายขาด  เนื่องจากเชื้อไวรัสนี้มักไปแอบแฝงและฟักตัวอยู่ตามปมประสาทของร่างกาย  เช่นเดียวกับเชื้อไวรัสเริม และเชื้อไวรัสเอดส์  เมื่อไรที่ร่างกายแข็งแรง  เชื้อไวรัสงูสวัดจะฟักตัวแอบแฝงอยู่ในระบบระสาทของร่างกาย  และเมื่อไรที่ร่างกายอ่อนแอ  เช่น  พักผ่อนน้อย  ทำงานหนักขึ้น  มีเรื่องคิดและกังวล  เครียดมากขึ้น  รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา  ดื่มน้ำน้อย  ขาดการออกกำลังกาย  เชื้อไวรัสงูสวัดจะกำเริบและปราฏอาการให้เห็นชัดเจนขึ้น  ดังนั้นการดูแลร่างกายให้แข็งแรง  เสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะสกัดให้โรคงูสวัดสงบอาการได้ 
       การดูแลร่างกายให้แข็งแรงเพื่อเสริมภูมิต้านทานร่างกายแข็งแรง  การดื่มน้ำไอวอเตอร์ (Nano Mineral Water) เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีส่วนช่วยป้องกันและซ่อมแซม  ฟื้นฟูโรคงูสวัดให้สงบอาการลงได้  ควรดื่มน้ำไอวอเตอร์ให้ได้วันละ 8 – 10 แก้ว (2 – 2.5 ลิตร) สำหรับบุคคลทั่วไป ยกเว้นผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคหัวใจ  โรคไตวาย  และโรคน้ำท่วมปอด  คงต้องจำกัดน้ำดื่มตามที่แพทย์ผู้รักษากำหนด 
คุณสมบัติน้ำไอวอเตอร์  3 ประการ  มีส่วนช่วยเสริมร่างกายแข็งแรงดังนี้
  1. กลุ่มน้ำโมเลกุลเล็ก  (Nano Water) ช่วยส่งเสริมระบบเผาผลาญพลังงานร่างกาย (Metabolism) ทำงานได้อย่างมีประสิทธิ  และต้านสารอนุมูลอิสระของร่างกาย  ช่วยส่งเสริมให้ภูมิต้านทานร่างกาย (Immune System) แข็งแรงขึ้น  ส่งผลให้ต้านเชื้อไวรัสงูสวัดสงบอาการได้
  2. ปริมาณออกซิเจนมากในน้ำไอวอเตอร์  ก่อให้เกิดการซ่อมแซมและฟื้นฟูโรคภัยไขเจ็บร่างกาย  ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถฟื้นฟูแนวเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ  ผิวหนังที่เสียหายจากเชื้อไวรัสดังกล่าวให้กลับสู่สภาพปกติได้  อาการตุ่มน้ำ  ปวด  ชา  คัน  ที่ผิวหนังและกล้ามเนื้อดีขึ้น
  3. แร่ธาตุที่มากชนิดเสริมการทำงานของอวัยวะและระบบต่างๆของร่งกายแข็งแรงขึ้น 
        ดังนั้นการดื่มน้ำไอวอเตอร์มีส่วนช่วยป้องกันและสงบอาการของโรคงูสวัดได้  ขอความสุขกาย – สบายใจมีต่อผู้อ่านทุกท่านครับ

My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates