คุณเป็นคนที่สร้างปัญหา หรือว่าแก้ไขปัญหา?


เดือนมกราคมของทุกปีจะเป็นฤดูสำคัญ ที่ครูผู้ฝึกฝนของวิชาจิตวิทยาจิตต์ทัศน์ทั่วโลกมาร่วมประชุมกัน ครูผู้ฝึกฝนจากทุกแห่งหนทั่วโลกจะรวมตัวพร้อมกันที่ฮาวายในสหรัฐอเมริกา รับการฝึกอบรมอย่างหนักอยู่สิบวัน การฝึกอบรมแบบนี้จะต่างจากการฝึกอบรมทั่วไป ขอบข่ายของการรวมตัวเยียวยารักษาจะขยายกว้างไปถึงจิตสำนึกร่วมของมวลมนุษย์ ในระหว่างที่ฉันได้รับการฝึกอบรมมาหลายปี ประจักรหลักฐานว่าอาศัย จิตญาณตนเองและจิตญาณ หมู่คณะ ร่วมสร้างปฏิหารย์มาแล้วมากมาย บางครั้งเราจัดการเรื่องเกี่ยวกับสงคราม หรือพื้นที่ โรคติดต่อระบาท แต่ปีนี้เรารวม กำลังเยียวยารักษาบาดแผลร้ายแรงที่เกิดจากคลื่นซือนามิ และป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตตามที่นักทำนายได้ทำนาย เอาไว้ประสบการณ์
การเยียวยาแบบนี้ทำให้ฉันซึ่งเป็นหมอที่ทำการเยียวยานั้น จากเดิมเอาใจใส่ และมองแบบแคบๆ (ให้ความสำคัญแต่บุคคล บริษัทและหมู่คณะ) ขยายกว้างออกไปถึงการเอาใจใส่และมีมุมมองแบบกว้างไกล (มองไปถึงมวลมนุษยชาติ และประสบการณ์ ประวัติศาสตร์ ของโลก) ฉะนั้นใจก็ยิ่งเปิดกว้างตามไปด้วย การปล่อยวางในสิ่งที่ยึดติดก็มากขึ้น การยอมรับ และเชื่อมั่นในคุณค่าของการดำรงอยู่ของตนเองก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น : การที่มีฉันอยู่ยิ่งสามารถ ทำประโยชน์ให้กับผู้คนอีกมากมาย พูดในมุมของจิตสำนึก รวมของมนุษย์ทุกประเทศย่อมมีภาระของเขา
การประชุมการฝึกอบรม ครั้งนี้ชื่อ[ไต้หวัน] ได้ถูกยกขึ้นมาทุกวัน แพทย์ ฝึกฝน ที่มาจากไต้หวัน ถูกระบุให้ยืดเวลาในการอบรมเป็นพิเศษ รวมใจรวมพลัง ในการสมาน ความแตกแยก ภาวะยุ่งเหยิง และการสู้รบแก่งแย่งในไต้หวัน ผ่านการฝึกฝนไปสิบวัน หมู่คณะ ได้เปลี่ยน จากการจอมปลอม เสแสร้งโกหก โจมตีลอบทำร้าย แข่งขันยุแหย่ให้แตกแยกในตอนแรก ได้รับการแก้ไขมากกว่า50% กระจ่างและคลี่คลาย ความเข้าใจผิด ยิ่งก้าวหน้าจนถึงการ สร้างความไว้วางใจ และความสัมพันธ์ระหว่าง เพื่อนร่วมทิมงานทุกคน แม้ว่าสุดท้าย การจัด การยังไม่บรรลุ ผลสำเร็จ 100% แต่ถือได้ว่าโดยรวมแล้วไต้หวันมีจิตสำนึกร่วมที่ก้าวหน้าขึ้น
เมื่อผ่านการเชื่อมสัมพันธ์ และจัดการเป็นเวลาสิบวันแล้ว ฉันพบสิ่งที่ประหลาดใจ ความขัดแย้งระหว่างคนนั้น ล้วนมีสาเหตุมาจากการสื่อสารที่ผิดพลาด บางครั้งเราพูดให้ คนอื่นเสียใจ เนื่องจากอารมณ์ของเรา เพราะความต้องการของตนเอง ก็เลยได้ยินเฉพาะคำพูดที่ต้องการจะฟังเท่านั้น และคนส่วนใหญ่ขาดแคลน การบำเพ็ญ ในคุณธรรมที่ว่า [ข่าวลือหยุดอยู่แค่ผู้มีปัญญา] แต่กลับจะประกาศข่าวลือด้วยการเติมไฟใส่เชื้อ เนื่องจากตนเองรัก ใครชอบ พอหรือ จงเกลียดจงชัง ซึ่งคนไต้หวันมีนิสัยที่ [กลัวทำให้คนไม่พอใจ]อยู่แล้วยิ่งขาดความ กล้าที่จะพิสูจน์ข่าวลือ เพราะฉะนั้นจึงเกิดความเข้าใจ ผิดเนื่องจากถูกข่าวลือ ทำให้วุ่นวายสับสน ความเข้าใจผิดเหล่านี้ จึงกลายเป็นความรู้สึก มีช่องว่าง ระหว่างเราท่าน จากนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดการหวาดระแวง และอารมณ์ในทางลบ
ดร.ชัค สเปซซาโน ได้เขียนบทความ [การสื่อสารที่สุกงอม] ก็มาจากประสบการณ์ของการจัดการหมู่คณะของไต้หวันใน ครอบครัวใหญ่ของ จาปิน เคยเกิดปัญหาเนื่องจากการ เชื่อมสัมพันธ์ไม่ดี บางคนก็ยังกำลังแสดงอยู่ ปกติฉันรับบท ในการเจรจา เรื่องเข้าใจผิดระหว่าง คนนั้นๆที่จริงแล้ว บ่อยครั้งที่ฉันก็รู้สึกหมดแรงเช่นกัน ที่หมดแรงเพราะว่ารู้อยู่ว่าทีแรกนั้น เป็นแค่เรื่องเล็กนิดเดียว แต่กลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ลำบากเนื่อง จาก อารมณ์ของคนๆนั้น จนกระทั่งผูกเจ็บกลาย เป็นความอาฆาตแค้นไป ฉันคิดเสมอว่า ถ้าหากคนๆนั้นดำเนินการ เชื่อมสัมพันธ์ ด้วยจิตใจและท่าทีที่หนักแน่น คนที่ผิดก็ยอมรับผิด แล้วขอโทษ ผู้ที่ถูกกล่าวร้าย ก็อภัยใจกว้าง มันจะไม่สร้างปฏิหารย์เชียวหรือ แต่ว่าคนมันมี ลักษณะ พิเศษชอบมีเรื่อง ชอบต่อสู้ ชอบยุแหย่ไปทุกที่ ก็เลยกลายเป็นการสร้าง ความเสียหายโดยไม่รู้ตัว
เมื่อระยะก่อนนั้น บริษัทกำลังเผชิญกับปัญหา การเลือกให้อยู่ หรือไปของคนในองค์กรบางคนสามารถมอง เหตุการณ์ด้วยความสงบและคุณธรรม แต่บางคนสถานภาพผิดเพี้ยนไปยืนยันในความคิดตนเอง ขาดการพิจารณาเผื่อส่วนรวม
ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ จะสรุปเรื่องไปแล้ว แต่มี(คนดีจอมปลอม) บางคนก็ยังเสนอ ความคิดเห็น ที่โง่ๆให้กับบุคคล ในเหตุการณ์ ทำให้เหตุกาณ์จริงเกิดวุ่นวายสับสน อารมณ์เดือดพล่าน คนพวกนี้คิดว่าตนเองทำความดี เลือกเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่หารู้ไม่ว่ายิ่งช่วยยิ่งยุ่ง ทำการแตกแยกขนาดนี้ คือการวางความวิกฤต ให้เกิดได้ในอนาคต เมื่อคนยังมีชีวิตอยู่จะต้องพิจารณาทบทวนอยู่ตลอดเวลา การดำรงอยู่ของฉันเป็นการอุทิศ หรือ การทำลาย? ขณะนี้คุณตัดสินใจให้ ตัวเองกลาย เป็นผู้นำที่แท้จริงหรือไม่ ผู้นำคือผู้ที่แก้ไขปัญหา ไม่ใช่ผู้สร้างปัญหาความ ก้าวหน้า ขององค์กร คุณตัดสินได้จากความคิด และท่าทีของคุณ วันนี้ คุณจะตัดสินใจ เลือกแบบไหน เพื่อตัวเอง?

My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates