ปวดไหล่ หัวไหล่ติด - หมอโฆษิต

ปวดไหล่ หัวไหล่ติด

 
            อาการปวดข้อไหล่ อาจเป็นข้างใดข้างหนึ่งหรือเป็นทั้ง 2 ข้าง  มักจะพบได้เสมอกับผู้สูงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป  นอกจากนี้ยังพบเสมอกับหนุ่มสาวในวัยทำงานหรือวัยเจริญพันธุ์  อาการปวดข้อไหล่อาจมีอาการปวดตึง เสียวข้อไหล่เวลาที่เคลื่อนไหว  มีอาการไม่รุ่นแรงไปจนถึงขั้นอาการรุนแรง  เคลื่อนไหวข้อไหล่ไม่ได้เต็มที่  จนเกิดอาการข้อไหล่ติด  เคลื่อนไหวข้อไหล่ไม่ได้  จำกัดองศาการเคลื่อนไหวน้อยลง  จนเคลื่อนไหวไหล่ไม่ได้เลย  มักพบในผู้ป่วยทั่วไป พบในผู้หญิงมากว่าผู้ชาย และเกณฑ์อายุเกิน 40 ปีขึ้นไป 
            โครงสร้างข้อไหล่  ประกอบไปด้วยกระดูกต้นแขน  หัวกระดูกมีลักษณะคล้ายลูกบอล  กลมเรียบ  อยู่ในเบ้าของกระดูกสะบัก  และมีไหปลาร้าเป็นตัวเชื่อม  ยึดเหนี่ยวให้ข้อไหล่เกิดความมั่นคง  มีพังผืดเชื่อมตัวกันระหว่างหัวกระดูกต้นแขนกับเบ้ากระดูกสะบัก และกระดูกไหปลาร้า  เยื่อหุ้มข้อกระดูกระหว่างหัวกระดูกต้นแขนกับเบ้ากระดูกสะบักให้เกิดความกระชับของข้อไหล่  กล้ามเนื้อห่อหุ้มข้อไหล่อีกหลายมัด  เพื่อข้อไหล่มีความกระชับและแข็งแรงดี  เคลื่อนไหวได้คล่องตัวมากที่สุด  ทิศทางการเคลื่อนไหวที่มากที่สุดในบรรดาข้อกระดูกของร่างกาย กล้ามเนื้อที่หุ้มอยู่รอบข้อไหล่  ประกอบขึ้นจากกล้ามเนื้อหลายมัดรวมเส้นเอ็นด้วย  เช่น  เส้นเอ็นจากกระดูกต้นแขน  เส้นเอ็นจากกล้ามเนื้อข้อไหล่  เส้นเอ็นรอบเบ้ากระดูกสะบักและรอบไหล่  รวมถึงรอบไหปลาร้าด้วย  ทำให้ข้อไหล่เคลื่อนไหวได้คล่องตัว  เช่น  กางแขน  เหยียดแขนหน้าหลัง  หุบแขน  ยกแขนขึ้นเหนือศรีษะและระดับไหล่ การบิดแขนไปด้านหลัง (แขนบิดไปด้านหลังมือแต่สะบัก)  การบิดแขนมาด้านหน้า (แขนบิดแล้วมือแต่ท้ายทอย)  การหมุนแขนหรือเหวี่ยงในรูปวงกลม 360 องศา เป็นต้น
            อาการผิดปกติของข้อไหล่  มักจะเกิดอาการปวด ขัด เสียว ตึงเมื่อยล้า  เวลาที่เคลื่อนไหวข้อไหล่  ไม่คล่องตัวในการเคลื่อนไหว  ติด  ขัด และปวด  องศาการเคลื่อนไหวแต่ละท่าลดน้อยลง  เป็นต้นเหตุให้จำกัดการเคลื่อนไหว  ผู้ป่วยมันจะไม่ยอมเคลื่อนไหวแขนต่อข้อหัวไหล่  เกิดการยึดตัวของกล้ามเนื้อ  เอ็ด  พังผืด และเยื่อหุ้มข้อไหล่  ก่อให้เกิดการอักเสบ และข้อไหล่ติดแข็งตามมา  มักเป็นเรื้อรังและใช้เวลารักษายาวนาน
            การรักษาทางด้านการแพทย์  ควรจะตรวจวินิจฉัยให้ได้ว่า  ปวดไหล่และข้อไหล่ติด มาจากสาเหตุอะไร  เพื่อการรักษาที่ถูกต้องต่อไป มันจะรักษาด้วยยา ทั้งยารับประทาน  ยาแก้ปวด และยาคลายเส้น  รวมถึงการผ่าตัด  การทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง  และการเคลื่อนไหวข้อไหล่อย่างถูกต้องและเหมาะสม  เพื่อป้องกันมิให้เกิดภาวะข้อไหล่ติด  หากข้อไหล่ติดแล้ว  การรักษาจะยุ่งยากและเรื้อรัง  ต้องใช้เวลายาวนานกว่าอาการจะดีขึ้นหรือหายเป็นปกติ
            การป้องกันปัญหาปวดข้อไหล่ และข้อไหล่ติด  ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวันดังนี้
            1) การเกาะติดการเล่นคอมพิวเตอร์  สมาร์ทโฟน  เป็นเวลานานเกินไป  ทำให้กล้ามเนื้อท้ายทอย ไหล่  และแขน  เมื่อยล้า กล้ามเนื้อเส้นเอ็น  พังผืดแข็งเกร็ง  ก่อให้เกิดการอักเสบได้  อาการปวดหัวไหล่และข้อไหล่ติดตามมา
            2) การนอนในท่าตะแคง  กดทับไหล่ข้างใดข้างหนึ่งนานเกินไป  การไหลเวียนโลหิตไม่คล่องตัว  เกิดอาการเมื่อยล้าและชาแขน  มีอาการปวดไหล่ตามมา
            3) การยกของหนักเกินไป  การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเล่นกีฬา  มีโครงสร้างกระดูกข้อไหล่แตก  หักหรือร้าว  การบาดเจ็บ  ระบบ  บวม ต่อกล้ามเนื้อพังผืด  เอ็นรอบข้อไหล่  เกิดปวดข้อไหล่และข้อไหล่ติดได้
            4) ภาวะเครียดทางกายและทางใจ  พักผ่อนน้อย ขาดการออกกำลังกาย  วัยอายุที่มากขึ้น  เกิดอาการปวดไหล่ และข้อไหล่ติดได้

            การดื่มน้ำไอวอเตอร์ (iWater) วันละ 6 – 8 แก้ว (1.5 - 2 ลิตร) เป็นประจำและเคลื่อนไหวข้อไหล่ให้ถูกต้องเป็นประจำและสม่ำเสมอ  ช่วยแก้ไขและป้องกันอาการปวดข้อไหล่ และข้อไหล่ติดได้  รวมถึงการประคบ  อาบน้ำและแช่น้ำไอวอเตอร์ล้วนแล้วแต่ช่วยได้ครับ

My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates