ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ


ความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ
เราต่างเข้าใจแล้วว่า ความสำเร็จในด้านมนุษย์สัมพันธ์ จะนำความสุขมาให้เรา แต่ใช่ว่าทุกคนจะรู้ว่า มนุษย์สัมพันธ์ที่ได้รับ ความสำเร็จนั้น สามารถนำความสำเร็จ มาให้เราด้วย สิบปีหลังที่ฉันทำการวิจัย เกี่ยวกับมนุษยวิทยา ฉันพบว่าที่มาของปัญหา ระว่างชีวิตคนเรานั้น ที่แท้มาจากความสัมพันธ์ ระหว่างคนๆนั้นกับคนอื่น เกิดปัญหาขึ้น ขณะเดียวกันฉันก็พบว่า ปัญหาทั้งหมดจะแก้ไขดีขึ้น และ คลี่คลายลง ได้ตามมนุษย์สัมพันธ์ นี่ก็เพราะว่าช่วงเวลา ที่มนุษย์มีการปรับปรุงอยู่นั้น ได้เข้าถึง การเข้าใจซึ่งกันและกัน การติดต่อสื่อสารกัน การยอมรับการทุ่มเท การให้อภัยการปล่อยวาง การเชื่อมสัมพันธ์ และการให้คำมั่นสัญญา ระหว่างปี 1982 ถึง 1983 ฉันพักอยู่ที่รัฐ Alaska ตอนใต้ ได้เป็นอาจารย์สอน อยู่ที่ศูนย์สุขภาพแห่งหนึ่ง หนึ่งในสองวิชาที่ที่ฉันสอนอยู่ คือบทบาทของมนุษย์ สัมพันธ์ที่เป็นกุญแจ สำคัญต่อสุขภาพพลานามัย และโรคต่างๆ เมื่อไรที่สุขภาพ เกิดมีปัญหา จะมีปัญหาบางอย่าง ระหว่างความสัมพันธ์ ที่ต้องถูกเยียวยารักษา หลังจากนั้นฉันยิ่ง ค้นพบว่า ไม่ว่าปัญหาเงินทอง หรือปัญหาการงาน ปัญหาความสำเร็จ ที่แท้ล้วนเกิดจากปัญหา ในเรื่อง ของมนุษย์สัมพันธ์ ที่สำคัญกว่านั้นคือ อาศัยพลังที่เกิดจากการ เยียวยารักษา ปัญหามนุษย์ สัมพันธ์ ความอึดอัดยุ่งเหยิง ที่ล้อมลอบ เราก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วย ธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานกลุ่มคน หลายปีที่ผ่านมางาน ของฉันสัมผัสกับธุรกิจ การค้าและยิ่งลึกขึ้นทุกวัน ฉันมองทะลุว่า ในอนาคต จะมีแนวโน้ม ของธุรกิจที่มีกลุ่มคน เป็นพื้นฐาน และธุรกิจที่มีกลุ่มคน เป็นพื้นฐานนั้น ที่แท้บรรลุ ความสำเร็จ โดยอาศัยพลังจากมนุษย์สัมพันธ์ ต่อไปนี้คือวิธีการบริหารธุรกิจ ที่อยู่บนพื้นฐานผู้คน
 1. ให้ความสำคัญกับลูกค้า ถ้าหากคุณไม่ให้ความสำคัญกับลูกค้า คุณปฏิบัติต่อเขาเช่นเดียว กับสิ่งของ ที่ใช้แล้วทิ้งได้เลย ไม่มีใครที่ยินยอมถูกกระทำ เช่นนี้หรอก เมื่อคุณให้ความสำคัญ กับ ลูกค้า เขาก็จะให้ความสำคัญในคุณ อีกทั้งยังให้ความสำคัญ กับความสัมพันธ์ระหว่าง คุณและสินค้า ที่คุณเสนอ ถ้าหากคุณแค่หลอกใช้เขา ให้บรรลุเป้าหมาย การจำหน่ายเท่านั้น พวกเขาก็จะมอง ภาพ พจน์ คุณเลวมาก เมื่อคุณพยายาม ที่จะให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จาก ลูกค้าเท่านั้น จิตใจแบบนี้ จะทำ ให้เกิด อุปสรรค์ในการจำหน่าย ไม่เพียงแต่ทำให้คุณไร้ความดี แต่กลับทำให้เขารู้สึกตรงข้าม มิหนำซ้ำ สักวันหนึ่งคุณจะตก อยู่ในสภาพที่ถูกคนอื่นหลอกใช้
 2. ให้ความสำคัญกับสมาชิกในองค์กร นี่อาจจะเป็นบททดสอบที่หนักของคุณ ถ้าหากคุณไม่สามารถ ให้ความสำคัญ กับผู้ที่ร่วมงาน กับคุณได้ รวมถึงอัพไลน์และดาวน์ไลน์ของคุณด้วย นี่แสดงว่าคุณ ไม่ให้ความสำคัญกับตัวเองเลย และเนื่องจากในใจไม่ได้ให้ ความสำคัญกับตนเอง ก็เลยต้องอาศัย งานที่ทำหลายๆอย่าง เพื่อสัมผัสคุณค่าของตนเอง สุดท้ายจะเป็นการบังคับ ตนเองและผู้อื่น อย่าง ไม่รู้ตัว ถ้าเป็นอย่างนี้จะไม่มีทางสำเร็จได้เลย ยังอาจจะทำให้คุณและทิมงานในองค์กร ทั้งหมดเหนื่อย จนหมดแรง เคล็ดลับสำคัญของการสำเร็จในธุรกิจ ต้องสร้างบนพื้นฐานของพลังการรวมกลุ่ม และการติดต่อสื่อสารที่ดีเยี่ยม อย่างนี้จะทำให้ทุกคนเกาะกลุ่มอยู่ที่เดียวกัน ทุกคนมุ่งมั่น เป้าหมาย ทีให้บริษัทยิ่งสำเร็จมากขึ้น
 3. ให้ความสำคัญกับคู่ชีวิตของคุณ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต เป็นเงื่อนไขสำคัญ ข้อหนึ่งของ ความสำเร็จ เราทุกคนต่าง รู้ว่าความสัมพันธ์ ระหว่างสามีและภรรยา เป็นกุญสำคัญของความสุข แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า กุญแจสำคัญของความสำเร็จ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ ระหว่าง สามีภรรยา ผ่านการรักและสื่อสารซึ่งกันและกัน จะนำมาซึ่งความรู้สึก ถึงความใกล้ชิด นำมาซึ่ง มิตรภาพ ที่ลึกซึ้งและพลัง แห่งความสำเร็จ เมื่อจิตใจของทั้งสอง คนรวมอยู่ ณ เป้าหมายเดียวกัน แล้วความสำเร็จ ก็เป็นเรื่องที่แน่นอน ถ้าหากมีการแก่งแย่งทางอำนาจ มีการแข่งขัน หรือบรรยากาศ ที่อึดอัดอึมครึม พลังส่วนใหญ่ก็จะสลายไป สถานการณ์เช่นนี้ แสดงว่าต้องสร้างความรัก และความเป็น มิตรระหว่างสามีภรรยา แล้วก็ต้องรีบเร่ง ซ่อมเสริมขึ้งมาใหม่
 4. เพื่อให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม ก็ต้องปรับปรุงไปเลื่อยๆอย่างไม่ขาด ถ้าหากให้ความสำคัญ กับการ ปรับปรุง ตนเองแล้วจะนำมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมนุษย์สัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะช่วยให้ธุรกิจ ฝ่าฟันผ่านพ้นได้ ถ้าพูดในมุมมอง ของการเยียวยารักษา มนุษย์สัมพันธ์เป็น องค์ประกอบของความสำเร็จอย่างแน่นอน เมื่อคุณยอมเปลี่ยนแปลงตนเอง ไม่ว่าปัญหาอะไร รวมถึงปัญหากับคู่ชีวิต สมาชิกในครอบครัว ครอบครัวที่ให้กำเนิดเรา แต่เดิม เพื่อนร่วมงาน ตัวคุณเองรวม ไปถึงความเลื่อมใสศรัทธาของคุณ ก็จะพบวิธีที่ดีกว่าที่จะมาปรับเปลี่ยนปัญหาเหล่านี้ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับทุกคน สะท้อนให้เห็นถึงความ สัมพันธ์ ระหว่างคุณกับตัวคุณเอง ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณกับฟ้าเบื้องบน เผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างคุณกับสัตว์โลก ทุกชนิด สามารถยอมรับ บุญคุณ และปฏิหารย์ ในการเปลี่ยนแปลงตนเองและผู้อื่น [ตัวฉันเอง] (หรืออัตตา) จะสร้างอุปสรรค์ทุก อย่าง ก่อนโอกาสเยียวยา อันสำคัญและก่อนประสบผลสำเร็จ[ตัวฉันเอง] จะพยายามใช้ปัญหา มนุษย์สัมพันธ์ มาหลอกล่อ และขวางกั้นเรา มันจะนำเราให้ผิดด้วยการแสดงความพิเศษ ของตนเอง ในระหว่างความสัมพันธ์ เช่นทำให้ตนเองเก่งขึ้น สละตนเองเพื่อดูแลผู้อื่น นี่เป็นอุปสรรค์ ประเภทหนึ่ง สำหรับตัวเราเอง ความเป็นจริงแล้ว การสะละตัวเอง เป็นการช่วยเหลือ ที่ไม่จริง นี่เป็นเพียงการยืด เวลา จะทำให้พลาดโอกาส สำเร็จที่แท้จริงไป การที่จะต้องช่วยเหลือ ผู้อื่นเช่นนี้ เป็นความรู้สึก ต้องการชนิดหนึ่ง เมื่อเรามีความอยาก ช่วยผู้อื่นอย่างแรง สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในคือ ความต้องการ ของตัวเองที่แท้ คือการหวาด กลัวต่อการที่ตนเองไม่ยอม ปรับปรุงและต่อความสำเร็จ เมื่อเราสามารถ จริงใจต่อตนเอง จึงจะจริงใจ ต่อผู้อื่นได้ การแก่งแย่งในอำนาจทั้งหมด การแข่งขันและเสียสละ ล้วนเกิด จากความหวาดกลัวของตนเอง การเสียสละที่แท้คือ การแข่งขันชนิดหนึ่ง เป็นเพราะ อยากสร้างอัตตาที่ยิ่งสูงให้กับตัวเอง ไม่ใช่เพื่อความสำเร็จ การงานที่สำเร็จ ได้โดยต้องเสียสละนั้น แสดงว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้ให้อย่างจริงใจ ยิ่งถ้าไม่ใช่การสำเร็จได้ด้วยอาศัยบุญคุณ ธุรกิจที่ตั้งอยู่บน พื้นฐานกลุ่มคน ก็คือการสร้างความพอดีระหว่าง การสำเร็จเป้าหมายและ ให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม จะต้องทุ่มเทกำลังทั้งหมดเพื่อตนเอง เพื่อคนทุกคน เพื่องานชิ้นนี้ ให้คำมั่นสัญญาร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงจะบรรลุความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ ลักษณะพิเศษของธุรกิจ กลุ่มคน
 1. มนุษย์สัมพันธ์มีความสำคัญเช่นเดียวกันกับเป้าหมาย
 2. ให้ความสำคัญกับการ ปรับปรุงจิตใจตนเอง และการเยียวยารักษา เพื่อเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ ระหว่างตนเองกับผู้อื่น จนกระทั่งถึงการเปลี่ยนโลก ทั้งโลกให้สวยงามไปหมด
 3. เข้าใจว่าความสำเร็จ จำเป็นต้องปรับปรุงไ ปเลื่อยๆอย่างไม่หยุด และเยียวยารักษา ความร่วมมือ ระหว่างตนเองกับผู้อื่นเลื่อยๆ การร่วมมือนี้รวมถึง สมาชิกในองค์กร สมาชิกในครอบครัวคุณ ครอบครัวที่ให้กำเนิดพร้อมกับสมาชิก
 4. เข้าใจว่านอกจากการงาน แล้วยังมีการดำเนินชีวิต ถ้าหากในชีวิตเรามี มนุษย์สัมพันธ์ที่แข็งแรงดี เราจะยิ่งมีความสุขมากขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานจะสูงขึ้น ธุรกิจกลุ่มคนจะไม่ใช่ธุรกิจ ที่ห่างไกลจากผู้คนอื่นๆ แน่นอน
 5. ห่วงใยตนเองและคุณภาพชีวิตของเพื่อนในทุกสายงาน
 6. เข้าร่วมหลักสูตรฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตนเอง และช่วยให้เพื่อนร่วมทิมงานเติบโตขึ้น
 7. สร้างความสนิทกลมเกลียวระหว่างหมู่คณะ กระจ่างว่าการแข่งขัน ที่แท้คือการสร้าง ความ แตกแยก และ ความหวาดกลัว พียงแค่ค้นพบจุดพอดี ในธุรกิจกลุ่มคน มันก็จะช่วยให้ชีวิต พวกเรากลับ คืนสู่ความพอดี เมื่อเราสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดีด้วยใจ ผังชีวิตของเราก็จะมั่นคง เราก็จะสำเร็จในการสร้าง ความสุขและความอุดม สมบูรณ์ของชีวิต

My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates