กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน - หมอโฆษิต

กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน

 
          คุณสุภาพสตรีที่รักสุขภาพ  ท่านเคยมีพฤติกรรมเช่นนี้หรือไม่?  ดื่มน้ำน้อยและอั้นปัสสาวะ ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับสตรีวัยทำงาน ที่ดำรงชีวิตในแต่ละวันกับการทำงานที่แข่งกับเวลา  จนมิได้ใส่ใจกับการดื่มน้ำที่เพียงพอ  รวมถึงการเข้าห้องน้ำเพื่อขับถ่ายปัสสาวะ สุขภาพสตรีส่วนใหญ่มองว่าการดื่มน้ำมาก  ทำให้มีภาวะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยเพื่อถ่ายปัสสาวะ  จึงไม่ใส่ใจที่จะดื่มน้ำที่มีความจำเป็นและสำคัญต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง
          ร่างกายมนุษย์ประมาณ 75% ของร่างกายประกอบด้วยน้ำ และมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้าง ซ่อมแซมฟื้นฟูอวัยวะต่างๆและทุกระบบในร่างกายให้สามารถทำงานอย่างสมบูรณ์และปกติได้  การดื่มน้ำมากและเพียงพอต่อร่างกายที่จะนำไปใช้ประโยชน์  ต้องดื่มให้ได้อย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้ว (1½ - 2 ลิตร) เมื่อดื่มน้ำได้ปริมาณที่ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้  ย่อมจะช่วยขจัดของเสียในร่างกายให้ออกทางปัสสาวะ  อุจจาระและเหงื่อได้อย่างเหมาะสม  ดังนั้นการดื่มน้ำมากจะช่วยขจัดของเสียออกจากร่างกายทางปัสสาวะมากขึ้นด้วย  ย่อมเป็นผลดีต่อร่างกายในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย
          ดังนั้นผู้ที่ดื่มน้ำน้อยและอั้นปัสสาวะโดยเฉพาะในสตรี  ย่อมมีผลเสียกับร่างกายอย่างคาดไม่ถึง  มาทำความเข้าใจกับโครงสร้างระบบขับถ่ายของเสียของสุภาพสตรี ดังนี้
 
            มีไต 2 ข้าง กรวยไตที่จะกลั่นกรองของเสียออกเป็นปัสสาวะ  มีท่อไต 2 ข้างลำเลียงให้น้ำปัสสาวะลงสู่กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ  เพื่อขับถ่ายปัสสาวะออกจากร่างกาย  ท่อปัสสาวะของสุภาพสตรีต่างจากท่อปัสสาวะของสุภาพบุรุษ  และเป็นจุดอ่อนของอวัยวะส่วนนี้ คือ ท่อปัสสาวะของสตรีสั้นกว่าของบุรุษ  เมื่อดื่มน้ำน้อยและอั้นปัสสาวะ มีผลทำให้ปัสสาวะที่ออกจากกรวยไต ส่งต่อท่อไตลงสู่กระเพาะปัสสาวะ  มีความข้นและสีของน้ำปัสสาวะจะเหลืองหรือสีจำปา  เป็นสาเหตุให้เชื้อแบคทีเรียมารวมตัวบริเวณปลายกระเพาะ ปัสสาวะส่วนต่อกับท่อปัสสาวะ  เชื้อแบคทีเรียจึงก่อปฏิกิริยาให้ท่อปัสสาวะเกิดการอักเสบได้  มักจะพบบ่อยกับสุภาพสตรีทุกวัยอายุที่ดื่มน้ำน้อยและอั้นปัสสาวะ โดยเฉพาะสตรีวัยทำงาน เมื่อท่อปัสสาวะเกิดการอักเสบสามารถทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ และลุกลามขึ้นท่อไต  ก่อให้เกิดกรวยไตอักเสบเฉียบพลันได้  หากโรคลุกลามรุนแรง  เชื้อโรคสามารถจะเข้าสู่กระแสเลือดก่อให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด  เกิดโลหิตเป็นพิษได้ 
            อาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบ  เริ่มต้นมีอาการปวดกระเพาะปัสสาวะบริเวณท้องน้อย  ปวดแสบท่อปัสสาวะเวลาขับถ่ายปัสสาวะ  ปัสสาวะติดขัดไม่ต่อเนื่อง  อาจมีไข้ร่วมด้วย  อ่อนเพลีย  ปากแห้ง  คอแห้ง  และเมื่อเชื้อโรคลุกลามผ่านท่อไตสู่กรวยไต  เกิดการอักเสบที่กรวยไต  การขับถ่ายปัสสาวะจะยิ่งลำบากมากขึ้น  อาการปวดรุนแรงขึ้นถึงขั้นปัสสาวะมีเลือดปนออกมาด้วย  ไข้ขึ้นสูงและเป็นไข้ยาวนานขึ้น 
            เมื่อเริ่มมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบขับถ่าย  ปวดและแสบภายในกระเพาะปัสสาวะ  น้ำปัสสาวะมีสีเหลืองหรือสีจำปา อาจจะอ่อนหรือเข้มให้สังเกตตัวเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำ  ควรดื่มน้ำให้มากขึ้นอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ลิตร (8 แก้ว) ต่อวัน  ทยอยดื่มตลอดทั้งวันและไม่อั้นปัสสาวะ  ไม่ต้องรอจนปวดปัสสาวะมากจึงไปถ่ายออก  ให้กะเวลา 1 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 1.5 ชั่วโมง (90 นาที)  ควรถ่ายปัสสาวะออก  รับประทานอาหารให้ตรงเวลาและทานอาหารที่มีประโยชน์  พักผ่อนให้เพียงพอเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง อาการของโรคจะหายสู่ปกติได้  แต่หากมีอาการไข้ อ่อนเพลีย ปัสสาวะปวดแสบรุนแรง  มีเลือดออกปนกับปัสสาวะ  เป็นอาการของกรวยไตอักเสบเฉียบพลัน  ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคร่วมกับการรักษาทางยา ควรต้องรับประทานยามตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด  ดื่มน้ำให้มากขึ้นและไม่อันปัสสาวะ  ท่านจะสามารถกลับสู่สภาวะปกติได้  ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำและขับปัสสาวะให้ถูกต้อง  เพื่อป้องกันมิให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบและกรวยไตอักเสบเฉียบพลันเกิดขึ้นอีก 
            การดื่มน้ำไอวอเตอร์ (iWater) อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องวันละ 6 - 8 แก้ว (1.5 - 2 ลิตร) ช่วยป้องกัน ซ่อมแซมและฟื้นฟูโรคกระเพาะอักเสบและโรคกรวยไตอักเสบเฉียบพลันได้แน่นอน

My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates