"หัวใจ" อวัยวะสำคัญที่ต้องดูแล ตอนที่ 2 - หมอโฆษิต

"หัวใจ" อวัยวะสำคัญที่ต้องดูแล ตอนที่ 2

 
        ตอนที่แล้วได้เขียนถึงอวัยวะ “หัวใจ” โดยกล่าวถึงโครงสร้างหัวใจ ความผิดปกติของหัวใจ หรือโรคหัวใจที่มักจะพบบ่อยๆ อาการและการตรวจวินิจฉัยโรค การป้องกันมิให้เกิด ความผิดปกติ รวมถึงการดูแลสุขภาพของ “หัวใจ” ให้อยู่ในสภาพดีและแข็งแรง การดื่มน้ำ “iWater มีส่วนช่วยเสริมความแข็งแรงและสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่หัวใจได้ ในฉบับนี้จะกล่าวถึงน้ำ iWater ว่า มีส่วนช่วยสร้างเสริมสุขภาพของกล้ามเนื้อหัวใจอย่างไร
        ในร่างกายมนุษย์มีองค์ประกอบน้ำอยู่ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ อวัยวะบางอวัยวะมีน้ำเป็นองค์ประกอบมากบ้างน้อยบ้างตามความจำเป็น ความสำคัญต่อน้ำที่มีต่ออวัยวะนั้นๆ เช่น สมอง มีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง 85% ตับ ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ มีน้ำเป็นองค์ประกอบ 70% มดลูก รังไข่ของสตรี มีน้ำเป็นองค์ประกอบ 65% ปอด หัวใจ มีน้ำเป็นองค์ประกอบ 60% กล้ามเนื้อและกระดูก มีน้ำเป็นองค์ประกอบ 50 - 55% เป็นต้น จะเห็นได้ว่า กล้ามเนื้อหัวใจต้องมีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ไม่น้อย เพื่อให้กลไกการทำงานดำเนินไปอย่างเป็นปกติ เพราะหัวใจต้องทำงานตลอดอายุขัยของคนเรา น้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก
การดื่มน้ำ iWater วันละ 6 - 8 แก้ว (ปริมาณ 1.5 - 2 ลิตร) มีผลต่อระบบและอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจด้วย
คุณสมบัติของน้ำ iWater ที่มีประโยชน์ต่อกล้ามเนื้อหัวใจ มี 3 ประการ ดังนี้
1.) กลุ่มน้ำโมเลกุลเล็ก (น้ำนาโน) มีผลต่อระบบเผาผลาญพลังงาน กระบวนการเสริมสร้างความแข็งแรง และกระบวนการการขจัดสารพิษหรือสิ่งสกปรกออกจากกล้ามเนื้อหัวใจ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียกว่า ระบบ เมตาบอลิซึม (METABOLISM) น้ำโมเลกุลเล็กจะมีผลต่อการเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แข็งแกร่ง ช่วยขจัดและป้องกันสารพิษที่จะเป็นปัญหากับกล้ามเนื้อหัวใจ เช่น น้ำตาลส่วนเกิน ไขมัน คลอเรสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ไขมันอิ่มตัว ไม่ให้มาเกาะหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น สารพิษต่างๆ เหล่านี้มีผลเสียต่อการทำงานของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดของหัวใจ กลุ่มน้ำโมเลกุลเล็กมีส่วนช่วยทำให้กล้ามเนื้อหัวใจสะอาดและทำงานได้อย่างเข้มแข็ง เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหัวใจ ให้แข็งแรงช่วยป้องกันและลดภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจต่างๆ ได้ ป้องกันอาการเหนื่อย แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก และอาการเจ็บหน้าอกได้
2.) มีปริมาณออกซิเจนมาก มีส่วนช่วยในการสร้างเสริมเซลล์ เนื้อเยื่อ รวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจที่สึกหรอกลับสู่สภาพปกติหรือใกล้เคียงปกติ ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ หรือ มีส่วนช่วยให้โรคหัวใจสงบอาการลง อีกทั้งยังช่วยเสริมฤทธิ์ การรักษาทางยาของแพทย์ด้วย
3.) มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยเสริมสร้าง การทำงานของอวัยวะและระบบต่างๆ ของร่างกายให้ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้หัวใจสามารถทำงาน ร่วมกับปอดและสมองได้อย่างลงตัว ทำให้การไหลเวียนโลหิตและความดันโลหิตกลับสู่ระดับปกติได้
        อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าน้ำ iWater จะมีประโยชน์ต่อ ร่างกายและหัวใจ แต่ในบางสภาวะตัวผู้ป่วยก็ต้องมีวินัยในการดื่มน้ำตามคำสั่งของแพทย์ด้วย เนื่องจากบางระยะของโรคหัวใจแพทย์อาจจำกัดปริมาณน้ำดื่ม ผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ การควบคุมอาหาร ลดหรือเลี่ยงอาหารรสหวาน มัน เค็ม การออกกำลังกายที่เหมาะสม การพักผ่อนให้เพียงพอ การควบคุมอารมณ์ให้แจ่มใสผ่อนคลาย การพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยเสริมให้โรคหัวใจฟื้นตัวได้ดีและหายได้รวดเร็วขึ้น

My Instagram

Made with by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates